Perioperatív asszisztens - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Perioperatív asszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 720 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Perioperatív asszisztens - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3321
Általános egészségügyi asszisztens

A perioperatív asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A perioperatív asszisztens szakértelmével hozzájárul a műtői környezetben végzett műtéti, és egyéb invazív beavatkozások kivitelezésében. Kompetencia szintjének megfelelően szorosan együttműködik a beavatkozást végző személyekkel, műtői személyzettel, aneszteziológussal, műtői beavatkozásokat támogató technikai személyzettel függő és független tevékenységek kivitelezésében. Együttműködik a páciens állapotfelmérésében, kezelési terv elkészítésében, a beavatkozás alatti megfigyelésben, monitorizálásban, az értékelésben. Ismereteivel támogatja egy vagy több operatív ellátás területét, technikai eszközök használatát. A perioperatív asszisztens asszisztensi szolgáltatást nyújt az ellátás preoperatív, operatív és posztoperatív időszakában. A perioperatív asszisztens óvja, és védi az ellátásra kerülő páciensi jogait, érdekeit. Szorosan együttműködik és támogatja a betegeket, azok hozzátartozóit. Szerves résztvevője az egynapos sebészeti beavatkozásra kerülő betegek menedzselésében, kompetencia szintjének megfelelően. Képesek önállóan, a páciens kritikus állapot romlása esetén segítségkérésre, majd az ALS vagy BLS algoritmusának megfelelő önálló tevékenységek elkezdésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • csapatmunkában dolgozni
 • a betegjogokat a gyakorlatban alkalmazni
 • használni a perioperatív ellátásban alkalmazott orvosi és ápolási informatikai eszközöket (rendszeresített számítógépes betegdokumentációt)
 • dokumentálni a beteg adatait és a vizsgálati eredményeit
 • kommunikálni a beteggel, hozzátartozóval és a munkatársakkal
 • segédkezni a beteg fizikális vizsgálatában
 • előkészíteni a beteget a szükséges diagnosztikai vizsgálatokhoz
 • elvégezni a kompetenciájának megfelelő diagnosztikai vizsgálatokat
 • megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet
 • betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait
 • sterilizálásra szánt eszközöket, műszereket fertőtleníteni, csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni
 • részt venni a perioperatív ellátásban használt eszközök, anyagok előkészítésében, alkalmazásában
 • segédkezni a betegek fogadásában és átadásában a különböző munkaterületeken
 • segédkezni a szakszerű fektetésben
 • segédkezni a nem invazív és az invazív beavatkozások előkészítésében
 • megfigyelni, értékelni és dokumentálni a beteg állapotát
 • felismerni az életveszélyes állapotokat
 • közreműködni az életveszélyes állapotok elhárításában
 • közreműködni a fájdalomcsillapításra alkalmazható eszközök/kényelmi eszközök előkészítésében
 • segédkezni az áthelyezésre és/vagy elbocsájtásra kerülő betegek dokumentációjának elkészítésében
 • használni az alkalmazott minőségirányítási rendszer útmutatásait, követelményeit
 • részt venni a páciens pszichés előkészítésében
 • előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozáshoz
 • gondoskodni a vizsgálati és szövettani anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról
 • alkalmazni a biztonságos munkavégzés feltételeinek betartásával az eszközöket, műszereket és berendezéseket
 • értelmezni a beavatkozások szakmai tartalmát
 • azonosítani és azonosítást követően cselekedni potenciálisan veszélyes anyagokkal történő beavatkozások tekintetében
 • felismerni a komplikációkat a beavatkozáshoz használt gyógyszerek alkalmazása kapcsán, beleértve a kontraszt anyagokat is

A képzés feltételei

A perioperatív asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1080 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 720 04 azonosító számú, Perioperatív asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11222-16 Klinikumi ismeretek
 • 11221-16 Alapápolás
 • 11112-16 Fertőtlenítés-sterilizálás
 • 11895-16 Perioperatív ellátás
 • 12067-16 Intervenció és endoszkópia

A perioperatív asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu