Műtéti szakasszisztens - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Műtéti szakasszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 725 15
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Műtéti szakasszisztens - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3321
Általános egészségügyi asszisztens

A műtéti szakasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A műtéti szakasszisztens a műtéti csapat tagjaként magas fokú koncentrációt igénylő munkahelyzetben tevékenykedik. Feladatát szoros együttműködésben végzi a műtéteket, beavatkozásokat végző orvosokkal, a beavatkozást segítő, biztosító csapat tagjaival, a szakdolgozókkal, a beavatkozásokat támogató technikai személyzettel. Munkája során alkalmazza a nosocomialis surveillance szabályait, gondoskodik a beteg biztonságáról, valamint az eszközök, műszerek és berendezések elegendő mennyiségéről és használat-, illetve működőképes állapotáról. Tevékenysége során betartja a műtétet vezető operatőr utasításait, segíti az operáló csapat tagjait a szakszerű, pontos és biztonságos munkavégzésben. Megfelelő higiénés szemlélettel rendelkezik mind a zsiliprendszeren belül, mind kívül, és maximálisan betartja és betartatja az aszepszis - antiszepszis és a műtőhigiéné szabályait.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • zsiliprendszert működtetni, használni
 • operatív munkaszervezési feladatokat ellátni
 • műtéti kiírásokat és beosztást értelmezni
 • a beteget azonosítani, a szükséges előkésztő feladatokat ellátni és/vagy irányítani
 • ellenőrizni a beteg fektetését a műtét típusának megfelelően
 • a beteg biztonságát a műtét előtt és alatt biztosítani
 • használatra előkészíteni a tervezett és/vagy akut műtéti beavatkozásokhoz szükséges anyagokat, eszközöket, technikai berendezéseket
 • egyszer használatos anyagokat, eszközöket, műszereket kezelni
 • higiénés kézfertőtlenítést végezni
 • sebészi bemosakodást végezni
 • beöltözni, beöltöztetni a műtéti csapat (csoport) tagjait
 • műtéti területet dezinficiálni (fertőtleníteni)
 • steril eszközöket kezelni, használni
 • a műtét fázisai alatt a műtét típusához és a műtét folyamatához rendelni a beavatkozáshoz szükséges anyagokat, eszközöket,
 • műtéti beavatkozások alatt gyorsan és precízen műszerelni
 • szakszerűen  alkalmazni korábban megszerzett anatómiai-élettani ismereteit
 • egynapos sebészeti ellátásban segédkezni/asszisztálni
 • váratlan, veszélyt jelentő helyzetek elhárításában közreműködni
 • eszközöket, műszereket kezelni (lézer, diatermia, operációs mikroszkóp és egyéb elektorsebészeti készülékek, endoszkóp, Rtg-képerősítő) a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével
 • a különböző  műtéti szövettani anyagok, váladékok protokoll szerinti mintavételét,  vizsgálatra küldését  biztosítani,  azt felügyelni
 • sterilizálásra szánt anyagokat fertőtleníteni, eszközöket, műszereket csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni
 • a műtő rendjéről és tisztaságáról gondoskodni
 • megszervezni a gördülékeny műtői betegforgalmat, koordinálni a perioperatív asszisztensek, a műtőssegédek tevékenységét
 • a műtéttel kapcsolatos, műtéti szakasszisztensi feladatok közé tartozó dokumentációkat, nyilvántartásokat vezetni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A műtéti szakasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 720 04 Perioperatív asszisztens vagy

  55 723 01 Ápoló szakképesítés

  A feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az 54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítést, illetve az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett az ápolói, szülésznő szakképzettségeket.


 • Előírt gyakorlat:

  1 év műtőben, segéd műtéti szakasszisztensi munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 1100 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 725 15 azonosító számú, Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11202-12 Műtét előkészítése és elbonyolítása
 • 11201-12 Műtőtechnika, gipszelési alapismeretek
 • 11200-12 Műtőszolgálat-fertőtlenítés

A műtéti szakasszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu