Egészségügyi gyakorlatvezető - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi gyakorlatvezető
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 720 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségügyi gyakorlatvezető - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3339
Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású

Az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző csapat azon tagja, aki a különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészíti a tanulókat a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Részt vesz a szakmai vizsga előkészítésében, és a tanuló folyamatos értékelésében. Közreműködik a tanulók egészségügyi pályára nevelésében, a tanulást elősegítő optimális légkör és a tanulási környezet kialakításában. Részt vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek, eszközök alkalmazásával, fejlesztésével, a duális képzés elvárásaihoz igazodva.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gyakorlati munkaprogramot összeállítani
 • segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót
 • a tanulót objektíven értékelni
 • reflektíven gondolkodni
 • modern oktatási módszereket alkalmazni és IKT eszközöket használni
 • a tanulót megfelelően motiválni
 • tanulói csoportot irányítani
 • szakmai vizsgát előkészíteni
 • dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni
 • a tanuló képességeit fejleszteni
 • tanítási-tanulási folyamatot logikusan felépíteni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

Az egészségügyi gyakorlatvezető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  Országos Képzési Jegyzék (OKJ) előtti, illetve OKJ-ban szereplő egészségügyi végzettség

  Szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.


 • Előírt gyakorlat:

  3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 1100 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 720 01 azonosító számú, Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11126-16 Szakmódszertan
 • 11125-16 Pedagógiai interakció

Az egészségügyi gyakorlatvezető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu