Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 725 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3321
Általános egészségügyi asszisztens

Az audiológiai asszisztens és hallásakusztikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus megtervezi és elvégzi a szubjektív és objektív hallás vizsgálatokat. Aktívan részt vesz a hallássérült betegek rehabilitációjában. Felméri a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegeli a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket, hallásrehabilitációs tervet készít, majd ez alapján elvégzi a hallási rendszerek egyéni adaptálását. A szakmai, társadalombiztosítási, kereskedelmi, számviteli szabályok figyelembe vételével, kiszolgálja a hallásjavító- halláspótló, hallássegítő eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • A fül betegségeinek ismeretében megítélni a hallásvizsgálatok elvégzésének lehetőségét
 • Megtervezni és elvégezni az elvégzendő szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat
 • A tisztahang-küszöb vizsgálatot elvégezni, az eredményeit rögzíti és értelmezi
 • A küszöbvizsgálat eredményének függvényében megtervezni a további küszöb feletti és objektív vizsgálatokat az audiológus szakorvossal konzultálva és elvégzni azokat
 • Szubjektív vizsgálatokat (klasszikus hallásvizsgálatok, hangvilla, tisztahang hallásküszöb, beszédaudiometria, recruitment- és kóros hallóideg fáradás vizsgálatok, beszédaudiometria, tinnitometria) és objektív vizsgálatokat (tympanometria, stapedius reflex, otoakusztikus emisszió, BERA, ASSR, MLR, CERA) végezni
 • Gyermekeken az életkornak megfelelő objektív és szubjektív vizsgálatokat végezni
 • Prevenciós feladatokat ellátni
 • Felismerni az audiológiai sürgősségi kórképeket és ezek esetén megfelelő betegirányítást végezni
 • Felmérni a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegelni a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket
 • Tájékoztatást adni a hallásrehabilitáció lehetőségeiről, hallásjavító eszközökről, hallási rendszerekről, tartozékokról, kiegészítőkről
 • Ismerni a hallásjavító műtéti eljárások indikációját, ezek szükségessége esetén megfelelő betegirányítást végezni
 • A vizsgálati eredmények és páciens igényeinek figyelembe vételével az audiológus szakorvossal konzultálva kiválasztani a hallásjavító eszközt, illetve hallási rendszert és összeállítani a hallás rehabilitációs tervet
 • Elvégezni a hallásjavító készülék(ek) programozását a hallási rendszerek szinkronizálását
 • Hallás- és hallásrehabilitációs gondozást végezni
 • A hallásrehabilitációs ismereteit alkalmazva kiszolgálni a hallásjavító eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat
 • Szabad hangteres vizsgálatokat végezni, életminőség vizsgálatot végezni, ezek alapján megítélni a hallásrehabilitáció hatékonyságát
 • Értelmezni az orvosi vény tartalmát, betartja az orvosi utasításokat, szabályos vénykezelési technikát alkalmaz
 • Ismerni és alkalmazni a kereskedelmi jogszabályokat
 • Kereskedelmi tevékenységet végezni (pénzt kezel, számlát készít, készletez, megrendel, nyilvántartást vezet)

A képzés feltételei

Az audiológiai asszisztens és hallásakusztikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1080 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 725 02 azonosító számú, Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11108-16 Audiológia
 • 11109-16 Hallásakusztika
 • 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11221-16 Alapápolás
 • 11222-16 Klinikumi ismeretek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Az audiológiai asszisztens és hallásakusztikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu