Csecsemő és gyermekápoló - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Csecsemő és gyermekápoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 723 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Csecsemő és gyermekápoló - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3311
Ápoló, szakápoló

A csecsemő és gyermekápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározottak szerint.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
 • munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit
 • szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
 • a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni
 • segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket
 • munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

A képzés feltételei

A csecsemő és gyermekápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés

  az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet megjelenése előtt kiadott Csecsemő- és gyermekápoló, Gyermekápoló, Gyermek ideg-elmeápoló és gondozó, Gyermek ideg-elmeápoló szakképesítést, ha a képzésbe jelentkező szerepel az egészségügyről szóló törvény alapján vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában,

  az ápolás és betegellátás, illetve az egészségügyi gondozás és prevenció szakirány alap és mesterképzési szakjain szerzett ápolói, védőnői szakképzettség


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 55 723 02 azonosító számú, Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12107-16 Szakápolás gyermek betegek esetén
 • 11122-16 Kompetenciabővítő ismeretek a gyermekápolásban

A csecsemő és gyermekápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu