Hospice szakápoló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Hospice szakápoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 723 09
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hospice szakápoló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3311
Ápoló, szakápoló

A hospice szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hospice szakápoló olyan szakember, aki a gyógyíthatatlan, terminális állapotban levő - elsősorban daganatos - betegek gondozását/ápolását végző hospice-palliatív osztály, hospice-ház, hospice otthoni szakápolás, palliatív mobil csoport (mobil csapat), nappali hospice ellátás, palliatív szakrendelés, illetve az ilyen betegeket ellátó egyéb egészségügyi vagy szociális ellátórendszer betegellátási munkájában szakápolási és speciális ápolási és szakápolási, valamint szervezői és koordináló tevékenységet végez, amelynek célja a beteg és családtagjai életminőségének javítása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a betegek felvételében részt venni, környezettanulmányt végezni
 • a beteg és családja szükségleteit holisztikus megközelítésben felmérni és értékelni
 • a terminális állapotú beteg számára ellátási/ápolási tervet készíteni és a beteg állapotának megfelelően módosított ellátási/ápolási tervet/folyamatot alkalmazni
 • az orvos utasításának megfelelően csapatmunka keretében palliatív, szupportív terápiát alkalmazni
 • az orvos utasításának megfelelően a szakápolási és a speciális hospice szakápolási feladatokat végezni
 • orvosi utasításra férfi-női beteget katéterezni, katétert cserélni, tartósan behelyezett katéterek, szondák használatával kapcsolatos ápolási feladatokat ellátni
 • a folyadékforgalmat megfigyelni, illetve folyadékpótlást végezni orvosi utasításra infúziós terápia alkalmazásával
 • hányáscsillapítást végezni és a hányáscsillapítás szupportív módszereit alkalmazni
 • drének, sztómák szakszerű ellátását végezni, a beteg és családja számára edukációt végezni
 • a székrekedés ellátásában megelőző tevékenységet végezni, a passage-zavar problémákat megoldani
 • orvosi utasításra szakmai a daganatos fekélyeket, decubitust, burjánzó tumorokat, krónikus és műtéti sebeket protokoll szerint megelőzni, kezelni, ellátni
 • a táplálási terv elkészítésében részt venni, táplálási tanácsot adni, különböző módszerekkel orvosi utasításra enteralis, illetve szükség esetén parenteralis táplálást végezni
 • a fájdalmat felmérni, illetve a gyógyszeres, nem gyógyszeres és alternatív fájdalomcsillapítás eszközeit és gyógyszereit ismerni, alkalmazni, invazív fájdalomcsillapító technikák kivitelezésében segédkezni
 • légutat biztosítani, váladékot eltávolítani, inhalációs-, és oxigén terápiát alkalmazni
 • gyógyászati segédeszközöket rendeltetésszerűen alkalmazni és ezek edukációs tevékenységét biztosítani
 • a mozgásterápiában részt venni
 • tanatológiai ismeretei alapján a beteget és családját a haldoklás különböző szakaszaiban támogatni
 • a beteg, a családja és a csapat lelki gondozásában részt venni
 • a gyász időszakában támogatást nyújtani
 • a hospice-palliatív ellátó csapat tevékenységét szervezni és összehangolni
 • az egyéb ellátó intézményekkel és szervezetekkel kapcsolatot tartani
 • a források felkutatásában, forrásfejlesztésben segíteni, és döntés előkészítő feladatokat ellátni
 • a hospice munkával kapcsolatban felvilágosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet végezni a halállal kapcsolatos szemléletváltás céljából
 • stresszkezelő egyéni- vagy csoporttréningeken rendszeresen részt venni
 • az elvégzett tevékenységeket szakszerűen és folyamatosan dokumentálni, a tevékenységekkel összefüggő adatok alapján jelentéseket készíteni
 • a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi szakemberek részére oktatói tevékenységet végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A hospice szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  55 723 01 Ápoló vagy

  55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés

  Szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.


 • Előírt gyakorlat:

  2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 723 09 azonosító számú, Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11181-12 Hospice szakápolás
 • 12108-16 Szakmai és koordinációs ismeretek

A hospice szakápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu