Alapellátási közösségi szakápoló - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Alapellátási közösségi szakápoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 723 16
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Alapellátási közösségi szakápoló - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3311
Ápoló, szakápoló

Az alapellátási közösségi szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az alapellátási közösségi szakápoló feladata a háziorvosi praxisban a csapat tagjaként önállóan, együttműködve a betegek ellátása, hozzátartozók oktatása, speciális vizsgáló eljárások, beavatkozások végzése az alapellátás területén, valamint részt vesz a betegek szakszerű, megelőző, gyógyító, gondozó, sürgősségi, és rehabilitációs feladatainak elvégzésében az alapellátás különböző szintjein, valamint területein.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • feladatait és ismereteit a népegészségügyi feladatok, célkitűzések rendszerébe integrálni
 • a népegészségügy intézményrendszerével kapcsolatot tartani
 • munkaterületén a közösségi ellátásban részt venni, közösségi felmérést készíteni, közösségi diagnózisokat megállapítani
 • egészségfejlesztési tervet készíteni, végrehajtani, értékelését elvégezni
 • az egyéni és közösségi egészségtervek megvalósításában együttműködni
 • az ellátási területeken koordinálni, szervező feladatokat ellátni, a betegutak menedzselésében részt venni
 • a beteg/család teljes körű otthoni ellátását megszervezni, a házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot felvenni és tartani
 • szükség esetén a védőnői és iskolai egészségügyi szolgálattal együttműködni
 • az ápolási tevékenységét a speciális közösségi ellátási ismeretei alapján elvégezni, felmérni a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit, megtervezni, elvégezni és értékelni az ápolási folyamatot, erről ápolási dokumentációt vezetni
 • orvosi utasítás alapján a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, vér– és váladékvételt elvégezni
 • orvosi vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz előkészíteni, asszisztálni a rendelőben és a beteg otthonában, egyes noninvazív vizsgálatokat orvosi utasításra elvégezni, a leleteket orvosi értékelésre előkészíteni
 • a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában közreműködni, ápolást és mozgást segítő eszközöket alkalmazni, használatukat a beteggel és családjával ismertetni, szükség esetén szakápolási, ápolási és gondozási tevékenységet elvégezni
 • a praxis hatáskörébe tartozó orvos szakértői feladatok elvégzésében közreműködni, dokumentálni azokat és vezetni a nyilvántartást
 • kompetenciakörében tanácsadással szolgálni a beteg és a hozzátartozói valamint önszerveződő csoportok és betegklubok részére
 • az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra motiválni, segíteni és elvégezni a primer (egészségnevelés, védőoltások), szekunder (szűrővizsgálatok) és tercier (rehabilitáció) egészségvédelmi feladatokat, továbbá mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést
 • közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátni, a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet elvégezni, fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint környezetükkel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • a praxis krónikus betegei körében gondozási feladatokat ellátni a beteg, illetve közösség edukációs feladatait kompetencián belül ellátni
 • a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában közreműködni, fertőző beteg be- és kijelentést elkészíteni és nyilvántartást vezetni
 • a kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt venni és dokumentálni
 • a praxis közegészségügyi-járványügyi viszonyait figyelemmel kísérni és közreműködni a hiányosságok felszámolásában
 • a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, valamint az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében részt venni
 • a sürgősségi ellátásban részt venni, a vészhelyzeteket felismerni, életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdeni, sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátását megszervezni
 • a praxisba nem bejelentett betegek ambuláns ellátásában közreműködni, erről nyilvántartást vezetni és dokumentációt készíteni
 • a praxis menedzsmentben, a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában részt venni
 • a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában együttműködni
 • a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről, valamint a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról gondoskodni
 • a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait elvégezni, a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek eleget tenni, informatikai eszközöket, támogató szoftvereket felhasználói szinten kezelni
 • a praxis előjegyzési listáját vezetni, a munkát a rendelési idő alatt az alapján szervezni, a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról informálni
 • az önkormányzat egészségügyi irodájával és a népegészségügyi szakigazgatási szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében kapcsolatot tartani
 • a praxisközösség egyéb szakdolgozóival hatékonyan együttműködni
 • a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében részt venni
 • a praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyelni és pályázatok írásában részt venni
 • a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket alkalmazni, az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben betartani

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

Az alapellátási közösségi szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  55 723 01 Ápoló, vagy 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés.

  Az előzőekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 723 16 azonosító számú, Alapellátási közösségi szakápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11634-16 Alapellátási közösségi szakápolás

Az alapellátási közösségi szakápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt modulzáró vizsga eredményes letétele és az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu