Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 723 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport:
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Fogászati asszisztens
Számítógép-szerelõ, karbantartó

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3311
Ápoló, szakápoló

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi csapat tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjének megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.


A szakápoló irányítása mellett:


Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával. Részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában. Alapápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz. Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Tevékenységét az - egészségügyi dokumentációban - az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzíti.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
 • részt venni az ápolási folyamat megvalósításában
 • egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
 • a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni
 • részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében
 • munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 726 03
54 723 02

A képzés feltételei

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra,

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 54 723 03 azonosító számú, Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11221-16 Alapápolás
 • 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11222-16 Klinikumi ismeretek
 • 11153-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
 • 11154-16 Egészségfejlesztés
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu