Kőszobrász - 2024 képzés

Kőszobrász képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Építőipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 02144044
 • Szakképesítés megnevezése: Kőszobrász
 • KEOR kód: 0214
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kőszobrász - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kőszobrász képzés munkaterülete:

  A kő időálló tulajdonságát kamatoztatva a múltnak állít emléket a kőszobrász. Az impozáns /kő/ anyag megmunkálás kőfaragási és geometriai szaktudást igényel, ami kőfaragó szakmai alapokon nyugszik.

  Alkalmazottként épületek ornamentikáját, figuratív szobrászati elemeket vagy szobrot faraghat. Elsődleges célja a korhű ábrázolás, amit a megfelelő művészetitörténti stílusjegyek alapján készít el. Anatómiai tudását rekonstrukció vagy restauráció alkalmával gyümölcsöztet, amihez elengedhetetlen a szabadkézi rajz és a mintázás. Képes roncsolódott vagy lepusztult szobrászati elemek restaurálására vagy cseréjére.

  Önálló szobrászként saját gondolatvilága mentén alkot nonfiguratív vagy teljes alakos szobrokat. Képes az egyszerű ötletből a szakmai folyamatokat tiszteletbe tartva szobrot készíteni.

  Előfordul, hogy más szobrászművészek szobrait faragja adott modell, vagy egy egyszerű kézirajzból kiindulva.

 • Kőszobrász képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: nyolc általános
 • Szakmai előképzettség: OKJ szerint: Kőfaragó, műköves és épületszobrász ( 34 532 07, és a korábbi jogelőd végzettség); ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Szakmai előképzettséggel az előképzettség megszerzését követően.
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Kőszobrász képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Kőszobrász képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az eddig ránk hagyott kulturális örökségeink közül a legmérvadóbbak mind kőből készültek. Minden népnek a maga dolga eldönteni, hogy megtartja ezt az örökséget és átadja a következő generációnak abba az állapotban ahogy ők kapták. Fontos az a szakember, aki megőrzi ezeket az emlékeket, és maradandót hoz létre. Gazdasági szempontból sem elvetendő amikor a turisták visszatérnek abba a városba, aminek a vizuális élménye magával ragadta őket. A városlakók is örömmel élnek egy kultúrában gazdag helyen, továbbá a jó minőségű oktatás, és a maradandó alkotás tudata megbecsülést ad a leendő kőszobrásznak.

 • Kőszobrász képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kőszobrász képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kőszobrász képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A) Szaktörténet B) Szakismeret

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Összefoglaló a programkövetelmény alapján összeállított, A) és B) témaköreiből lehetséges az írásbeli vizsga tétele. Egy témakörre fókuszáltan, vagy egy témakört szétbontva. A) és B)-ből egy-egy témakört érinteni kell.

  A) Szaktörténet:

  1. Művészettörténeti korok / Kőszobrász és kőfaragó szemmel/
  2. Kőépületek fejlődése, korszakai. Alakulásuk módja strukturális felépítésük alapján/ókortól napjainkig/

  B) Szakismeret:

  1. A kőszobrászat, eszközei és szerszám ismeret
  2. Kőfaragás és szobrászat kapcsolata, és eltérése egymástól
  3. Kőhelyezés, és rögzítési módjai
  4. A faragás sajátosságai. Másolási technikák használata
  5. A szoborkészítés. Ötlettől a kész kőszoborig
  6. Kőanyag mozgatása / Bányától a faragó bakig/ és a kő feldolgozásának módjai
  7. Kőfaragás kőszobrászat és kőrestaurálás kapcsolata

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A Vizsgabizottság értékeli a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen a bemutatott téma helyességével.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat (A és B pontok)

  A vizsgatevékenység megnevezése: A) Szakmai portfólió, B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az A) Szakmai portfólió és a B) Szakmai vizsgamunka egymást követő bemutatása, mélyeket egybefüggő tevékenységként kell megszervezni.

  A) Szakmai portfólió

  • A képzési időben végig vitt szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása a képekkel és rövid szöveggel.
  • A Szobrász vizsgaremek koncepciójának, tervezési folyamatának és az elkészítés fázisainak bemutatása.

  B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

  • Szakmai gyakorlat ideje alatt elkészített vizsgaremek prezentációja / Koncepciójának, tervezési folyamatának és az elkészítés fázisai. /

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontja: A vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét /Portfóliót, és a vizsgaremeket/, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen értékeli.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu