Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó - 2024 képzés

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Építőipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07323004
 • Szakképesítés megnevezése: Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
 • KEOR kód: 0732
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés munkaterülete:

  Egy képzett Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó szakember önállóan és csopormunkában is képes újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezéseinek és azok tartozékainak szakszerű, a vonatkozó szabványoknak és a beépítésre kiválasztott szerkezetekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelő építésére, szerelésére. A használatban lévő vagy újból használatba kerülő égéstermék-elvezető berendezéseken a szakember elvégzi a szükséges karbantartási, javítási munkálatokat, azok átépítését, béléscsövezését, utólagos belső vakolását, a szerelt égéstermék-elvezető berendezések újbóli hőszigetelését, keményhéjalását, rögzítéseinek megerősítését, a tisztítási-, ellenőrzési feltételek előírások szerinti kialakítását, valamint az ehhez szükséges szerkezetek (kéményseprőjárda, korlát, lépcső) kiválasztását, telepítését. A szakember a munkálataihoz építészeti és épületgépészeti terveket olvas és értelmez, illetve egyeztet a közreműködő szakemberekkel. Munkája során számítógépet használ, elvégzi a szükséges adminisztratív teendőket, valamint kiemelt figyelmet fordít a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására.

 • Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Az égéstermék-elvezetés ellenőrzésének, tisztításának, vagy építésének, szerelésének, ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A korszerű tüzelőberendezések fejlesztésével párhuzamosan a kapcsolódó égéstermékelvezető berendezések kialakítása, anyagminősége, műszaki megoldása is rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül. A hagyományos kémények nem alkalmasak a korszerű tüzelőberendezések égéstermékének biztonságos elvezetésére. Ennek következtében olyan szakemberekre van szükség, akik biztonsággal képesek megválasztani a különböző működési elvű tüzelőberendezések telepítendő égéstermék-elvezető berendezéseket. A képzett szakember ismeri a vonatkozó műszaki szabályozási előírásokat, szabványokat, technológiai utasításokat. Az égéstermék-elvezető berendezések hibás működése üzemzavart, tűz- és balesetveszélyt, szélsőséges esetben halálos mérgezést is okozhat, ezért rendkívül fontos, hogy ezeknek a berendezéseknek telepítését, korszerűsítését, javítását megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek végezzék. Épületállományunk sokasága miatt növekvő munkaerőpiaci igény alapján és a fentiekben megfogalmazott változó technológiai környezetnek való megfelelés miatt új szakemberek képzése, és a meglévők továbbképzése indokolt ezen a szakterületen.

 • Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Égéstermék-elvezető berendezések elmélete

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • Az égéstermék-elvezető berendezések építésére, szerelésére, karbantartására vonatkozó jogi- és műszaki előírások, tesztkérdések 40%
  • Szakmai számítások 30%
  • Az égéstermék-elvezető berendezések működésének elméleti kérdései, kifejtős válaszok 30%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A teszt kérdések esetén a megfelelő, vagy nem megfelelő válaszok kiválasztásával értékelhető a vizsgázó, minden helyes választás 1 pont, a kérdések száma 40.
  • A szakmai számítások 3 db, számításonként 10-10 pont kapható. Ezen belül:
   Az alkalmazandó fizikai, matematikai összefüggések felírása feladatonként 4-4 pont. Mértékegységek átváltása, megfelelő alkalmazása feladatonként 2-2 pont. A számított végeredmény pontossága feladatonként 4-4 pont. Az elméleti kérdések (6 db) megfelelő megválaszolása esetén kérdésenként 5-5 pont.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át (51 pontot) elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó szakfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • Egy adott égéstermék-elvezető építése (kötőanyag nélkül), vagy szerelése, vagy bélelése egyénileg, vagy csoportmunkában.
  • A munkavégzést követően a kivitelezői nyilatkozat elkészítése, kitöltése önállóan.
  • A kivitelezett égéstermék-elvezetővel kapcsolatos adatok, információk, ismeretek, működés ismertetése a vizsgafeladat befejezését követő 10 perces szakmai beszélgetés keretében.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Az égéstermék-elvezető elemeinek, idomainak, tartozékainak megfelelő kiválasztása 20%
  • Az égéstermék-elvezető megfelelő összeépítése, szerelése, bélelése, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 40%
  • Az égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó kivitelezői nyilatkozat megfelelő kitöltése 20%
  • Az égéstermék-elvezető működésének, tulajdonságainak, alkalmazási területének, paramétereinek, kiválasztásának helyes ismertetése. 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu