Homlokzatépítő és -szerelő - 2024 képzés

Homlokzatépítő és -szerelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Építőipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07323005
 • Szakképesítés megnevezése: Homlokzatépítő és -szerelő
 • KEOR kód: 0732
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Homlokzatépítő és -szerelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Homlokzatépítő és -szerelő képzés munkaterülete:

  A Homlokzatépítő és -szerelő szakember az épülethomlokzatok és más üvegezett, illetve tömör felületek vázszerkezetét szereli, beüvegezi azokat, beépíti a nyílászárókat és árnyékolókat, elhelyezi a szigeteléseket és a tömítéseket, valamint elvégzi a szükséges beüzemeléseket. Ismeri a homlokzatok, függönyfalak építéséhez szükséges anyagokat, azok főbb jellemzőit és a beépítésükhöz kapcsolódó technológiai folyamatokat. A szakképesítéssel rendelkező személy előkészíti a munkafolyamatot, terveket olvas, ellenőrző felmérést végez, fogadja, tárolja, illetve az építéshelyszínen mozgatja a beépítésre kerülő anyagokat, beszereli a kapcsolódó építőelemeket, végül lezárja a munkafolyamatot.
  A munkájához szükséges mérőeszközöket, gépeket, berendezéseket, digitális információs eszközöket szakszerűen működteti, a kéziszerszámokat, kisgépeket biztonsággal használja. Csapatban dolgozva maradandó, látványos szerkezeteket alkot, szívesen dolgozik magasban és a szabadban is. A homlokzatépítő és szerelő ismeri, valamint tudatosan betartja és betartatja a vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
  A kivitelezés során keletkezett hulladékokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően szállítja, tárolja.
  A szakember folyamatosan képezi magát, az új megoldásokat figyelemmel kíséri, és törekszik az új technológiák elsajátítására.

 • Homlokzatépítő és -szerelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Homlokzatépítő és -szerelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Homlokzatépítő és -szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az építőipar és ezen belül az építés helyszíni szerelés folyamatos munkaerőhiánnyal küzd, különösen a szakképzett munkaerő területén. A folyamatosan fejlődő és egyre jobban gépesített üzemi körülmények közötti gyártás eredményei csak akkor jelennek meg a végeredményben, a megvalósult épületeken, ha azok beépítését is jól képzett szakemberek átgondoltan, odafigyeléssel végzik. Az építés-szerelésben dolgozók nem megfelelő, vagy szakszerűtlen munkavégzése a közvetlenül esetükben felmerülő költségekhez képest jóval nagyobb értékű, utólag nehezen korrigálható károkat okoz, ami kihat az épület teljes üzemeltetési életciklusára. Leglényegesebb szempontként kiemelendő, hogy képzésükben ne csak a szerelés szempontjai domináljanak, hanem az alkalmazott minősített homlokzati függönyfal rendszerek működési elvei is érvényesüljenek. A képzett szakembereknek tisztában kell lenniük a statikai, épületszerkezeti, épületfizikai, akusztikai alapelvekkel. Különösen fontos, hogy a terveket is értelmezni tudó, a helyszíni körülményekhez jól alkalmazkodó, az esetleges változtatások ok-okozati összefüggéseit átlátó homlokzatépítő és - szerelők megfelelő létszámban álljanak a hazai építőipari munkaerőpiac és a későbbiekben az ingatlanvagyon üzemeltetőinek rendelkezésre.

 • Homlokzatépítő és -szerelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Homlokzatépítő és -szerelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Homlokzatépítő és -szerelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Számítógép alkalmazását is igénylő írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga tartalmaz feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzolvasásirajzolási feladatokat.

  Tesztfeladatok megoldása a teljes képzési program tanulási eredményeire vonatkozóan, megadott válaszok közül egy vagy több helyes megoldás kiválasztásával.

  5 kérdésben ábrák és képek alapján azonosítsa be az építőipari szakmáknál alkalmazott eszközöket, berendezéseket, alapvető szerkezeteket. Egy internetes keresés is szerepeljen a feladatban. 45 perc

  Kifejtendő feladat írásban (anyagismeret, épületfizika, munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek). 25 perc

  Mennyiségekre, elemsúlyokra vonatkozó számítás elvégzése. 5 perc

  Szabadkézi rajz feladat végrehajtása előkészített épület és beépítési szituáció (csomóponti rajz) befejezésével, kiegészítésével, azonosítsa be a szerkezeteket, értelmezze a terv jelöléseit. 15 perc

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • feleletválasztós feladatok, ábrák és képek alapján eszközök, berendezések, alapvető szerkezetek beazonosítása: 40%
  • feleletalkotós feladatok: 30%
  • tervdokumentáció alapján mennyiségszámítás 5%
  • tervdokumentáció alapján szerkezetek beazonosítsa, tervek jelöléseinek értelmezése, rajzfeladat: 25%

  Az értékelés a pontszámok súlyozott összeadásával történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsgamunka, szakmai beszélgetéssel

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Mintaszerkezet beépítése, falcsatlakozás, csomópont kialakítása, az elvégzett munka ismertetése szóban, szakmai beszélgetés keretében.

  Meglévő műszaki dokumentáció alapján az elvégzendő feladathoz kiválasztja a személyi védőfelszereléseket, kiválasztja a konkrét, alkalmazandó szerszámokat, eszközöket. A feladat végrehajtása során a vizsgázó helyezze el és rögzítse a megfogóelemeket, az előkészített homlokzati rendszer elemeket pedig építse be a vázszerkezetbe, illetve a meghatározott csomóponti részletet alakítsa ki!

  A mintaszerkezet egy látszóbordás függönyfal, egy nyitható elemmel, parapetmezővel, födémcsatlakozással, vasbeton födémperem elé építve, alsó lezárással. A vizsgázónak a szerszámok, eszközök megfelelő használatát, a technológiai elvek ismeretét kell bemutatnia. A funkciót, működést logikusan kell elmagyaráznia.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

  Gyakorlati vizsgamunka: 135 perc
  Szakmai beszélgetés: 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Helyesen választotta ki és alkalmazta a védőfelszereléseket: 10%
  • Helyesen választotta ki és használta az eszközöket és berendezéseket: 10%
  • A szerkezet, beépítési sík helyes kitűzése, megfogó elemek megfelelő pozícionálása, szakszerű rögzítése esetén: 20%
  • A homlokzati rendszer elemek összeillesztését, összeszerelését, rögzítését helyesen, a tervdokumentáció előírásai alapján végezte el: 30%
  • A csomóponti kialakítást a terveknek megfelelően hajtotta végre: 20%
  • Szakmai beszélgetés: 10%

  Az értékelés százalékos formában történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu