Díszmű- és műemléki bádogos - 2024 képzés

Díszmű- és műemléki bádogos képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Építőipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07324001
 • Szakképesítés megnevezése: Díszmű- és műemléki bádogos
 • KEOR kód: 0732
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Díszmű- és műemléki bádogos - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Díszmű- és műemléki bádogos képzés munkaterülete:

  A díszmű- és műemléki bádogos szakember szabásmintákat készít a díszítőbádogos feladatokhoz. Szabás, alakítás és összeállítás után elvégzi az elkészült munkadarabok épületekre szerelését, szükség esetén felújítását, javítását.

  A díszmű- és műemléki bádogos munkája során:

  • az épület jellegéhez igazodó díszítő elemeket és anyagot választ;
  • elvégzi az épületbádogos-munkák kivitelezését, felújítását műemlék, vagy műemlék jellegű épületeken;
  • elkészíti, összeállítja és felszereli a csúcsdíszeket, forgókat, szélirányjelzőket, vízgyűjtő üstöket, díszablakokat, kéménytoldatokat;
  • elhelyezi a fémlemezből készült virágtartót, urnát a főpárkányon, mellvédsoron;
  • virágmintákkal, levelekkel, csigavonalakkal díszíti a homlokzatot és az oszlopfőket.
 • Díszmű- és műemléki bádogos képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: 1622 Bádogos és épületbádogos,
  19 2 7633 02 40 03 Bádogos és épületbádogos,
  31 5216 02 Bádogos ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Bádogos szakmában szerzett 3 év gyakorlat
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Díszmű- és műemléki bádogos képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 316 óra
 • Maximális óraszám: 408 óra
 • Díszmű- és műemléki bádogos képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Díszmű- és műemléki bádogos szakmai képzésre azért van szükség, mert a szakmajegyzékben szereplő Bádogos alapszakmában a tanulók csak ismeret szinten találkoznak a díszműbádogos tevékenységgel. Ahhoz, hogy egy szakember műemlék jellegű épületen önállóan tudjon bádogos felújítási munkákat végezni, megfelelő munkatapasztalathoz kell jutnia az építőipar területén. A képzésre való jelentkezésnek ezért feltétele a 3 éves bádogos szakmában szerzett gyakorlat. A védelem alatt álló épületeken végzett munkák szabályokhoz kötöttek, melyet a képzés során elsajátítanak a résztvevők. Ezeken az épületeken elhelyezett bádogos szerkezetek a funkció mellett jelentős részben esztétikai (művészeti) igényeket is kielégítenek. Egy képzett szakember ismeri az egyes építészeti stílusokat, korszakokat, a korhű anyagokat és technológiákat. A képzés hozzájárul ahhoz, hogy a díszműbádogos szakterületen dolgozó szakember képes legyen önállóan az épület jellegéhez igazodó díszítő elemeket és anyagokat kiválasztani, a műemléki épületbádogos szerkezetek kivitelezését és felújítását szakszerűen elvégezni és egyedi díszítőelemeket elkészíteni, összeállítani és rögzíteni.

 • Díszmű- és műemléki bádogos képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Díszmű- és műemléki bádogos képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Díszmű- és műemléki bádogos képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Építészeti stílusok, díszműbádogos technológiák

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga tartalmaz feleletválasztós, feleletalkotós, képfelismerő, azonosító feladatokat.

  Építészeti stílusok:
  - Épületekről készült képek, rajzok alapján azonosítja az építészeti stílusokat
  - Műemlékjellegű épületek díszítő elemeit képről, rajzról megnevezi
  Díszműbádogos technológiák:
  - Műemlékjellegű épületek képei alapján a díszműbádogos munkákhoz alkalmazott anyagokat azonosítja, kiválasztja, javaslatát indokolja
  - A díszműbádogos munkák munkafolyamatainak jellemzése:
  - Öntés (formakészítés, mintadarabok, anyagfajták, összeállítás)
  - Domborítás (formakészítés, domborító eszközök, lágyítás)
  - Fémnyomás (formakészítés, lágyítás, összeállítás)
  - Préselés (formakészítés, mintadarabok, részdarabok, anyagfajták, összeállítás)
  - A díszműbádogos munkák során betartandó munkavédelmi szabályok (magasban végzett munkák, díszműbádogos elemek és munkaeszközök vízszintes és függőleges szállítása).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Építészeti stílusok: 20 %
  - A képek, rajzok alapján azonosította az építészeti stílusokat.
  - A műemlékjellegű épületek díszítő elemeit megnevezte.
  Díszműbádogos technológiák: 80 %
  - Képek alapján azonosította a műemlékjellegű épületek díszműbádogos munkáinál alkalmazott anyagokat és indokolta választását.
  - Jellemezte a díszműbádogos munkafolyamatokat a formakészítés, a mintadarabok, az alkalmazott anyagfajták és munkaeszközök, a díszítő elemek összeállítása szempontjából.
  - Felsorolta az adott díszműbádogos munka során betartandó munkavédelmi szabályokat.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Díszműbádogos produktum

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat teljesítése során a vizsgázó készítse el valamely díszműbádogos szerkezet (csúcsdísz, vízgyűjtőüst, díszablak):
  - szabásrajzát, előrajzolását
  - szabását
  - összeállítását.
  A projektfeladatot a vizsgaszervező által biztosított dokumentáció alapján és a vizsgaszervező által előkészített anyagból, a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával kell elkészíteni.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 480 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
  - A szabásrajz, előrajzolás, szabás pontossága. 30%
  - Az összeállítás, kötés helyessége. 30%
  - Az elkészült díszműbádogos szerkezet esztétikus kivitelezése. 30%
  - Munkavédelmi szabályok betartása, helyes eszközhasználat. 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu