Fafaragó - 2024 képzés

Fafaragó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Építőipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 02143045
 • Szakképesítés megnevezése: Fafaragó
 • KEOR kód: 0214 Kézművesség, Szépművészet
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fafaragó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Fafaragó képzés munkaterülete:

  A fafaragó feladata tömörfából vizuális élményt nyújtó térbeli formák létrehozása esztétikai, műszaki, funkcionális, építészeti és művészettörténeti szempontok figyelembevételével. Munkáját önállóan (egyéni vagy társas vállalkozás) vagy alkalmazottként végzi. Faipari műhelyek, kézműipari és belsőépítészeti stúdiók, szaküzletek, gyártók, forgalmazók, építőipari megrendelők számára tervezi és gyártja termékeit. A megrendelői vagy munkáltatói igény szerint, korszerű, illetve hagyományos technikákat alkalmazva készíti el az egyedi vagy sorozatgyártásra szánt alkotásait és végzi annak felületkezelését (pl.: kézi politúrozás, aranyozás). Képes a megrongálódott, károsodott fatárgyakat, építészeti elemeket helyreállítani, az egyes elemeket cserélni. Szakmai partnerként együtt dolgozik társtervezőkkel (pl.: művészettörténész, építész) illetve más kivitelezési szakemberekkel (pl.: restaurátor, asztalos, ács). Fafaragóként a térbeli formák létrehozását vizuális és stílustörténeti-, anyag- és technológiai ismeretek alkalmazásával, kézi vagy gépi szerszámokkal végzi.

 • Fafaragó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Fafaragó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 1000 óra
 • Maximális óraszám: 1200 óra
 • Fafaragó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Magyarország építészeti öröksége gazdag templomokban, kastélyokban, kúriákban, amelynek felújítása szakértelemmel rendelkező hozzáértő szakembereket igényelnek, akik ismerik az adott kor jellemző építészeti megoldásait, képesek korhűen restaurálni a faragott fa emléktárgyakat, faburkolatokat, bútorokat, stb. Ez szakmailag felelősségteljes, értéket hordozó munka. A múlt emlékeinek felújítását mind az állam, mind egyre szélesebb körben a magánmegrendelők is szívügyüknek tartják. Az államilag elindított műemlék felújítási programok, és az e területtel foglalkozó építőipari cégek, valamint a műemlékvédelemmel foglalkozó szervezetek műemlék felújítási, karbantartási feladatai igénylik a szakmailag jól képzett Fafaragók munkáját. Gazdasági szempontból is jelentős ezen emlékeink megőrzése, hiszen a felújított remekművek kiemelt szerepet töltenek be turisztikai szempontból.

  Kiemelt fontosságú, hogy ez a régi mesterség, amely az asztalosok mellett aprólékos, kifinomult, speciális technikákkal készített termékeket gyártja, kikerüljön a kihaló szakmák köréből. Az építőipar szempontjából is releváns a faragott fa, hiszen a fentieken kívül megnövekedett a piaci igény az egyedi megrendeléseknek megfelelő faipari termékek gyártása iránt, ahol a tömeggyártás nem tudja kielégíteni a speciális igényeket.

  A Fafaragó a szakmájában önállóan dolgozni tudó, munkájára igényes, speciális tudással rendelkező, fejlődőképes szakember. Munkáját önálló vállalkozói tevékenységként vagy munkavállalóként tudja végezni.

 • Fafaragó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fafaragó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fafaragó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgafeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó központilag összeállított, előre kiadott vizsgatételekből álló kérdéssort (feleletválasztós feladat, rajzszerkesztés) dolgoz ki az alábbi témakörökben:

  1. Munka-, tűz-, balesetvédelem
  2. Technológia (anyag és szerszámismeret)
  3. Stílustörténet
  4. Fafaragási ismeret
  5. Intarzia
  6. Felületkezelés (pácolás, politúrozás, stb.)
  7. Aranyozás
  8. Rajz, szerkesztés

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a vizsgatevékenység során elérhető pontszám: 100 pont, az alábbi megosztásban:

  1. Munka-, tűz-, balesetvédelem: 5 pont
  2. Technológia (anyag és szerszámismeret): 15 pont
  3. Stílustörténet: 10 pont
  4. Fafaragási ismeret: 20 pont
  5. Intarzia: 10 pont
  6. Felületkezelés (pácolás, politúrozás, stb.): 10 pont
  7. Aranyozás: 10 pont
  8. Rajz, szerkesztés: 20 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsgaremek (Faragott dísztárgy) elkészítése és bemutatása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) Vizsgaremek készítése: A vizsgázónak a vizsgát megelőzően két darab Faragott dísztárgyat kell elkészítenie:

  1. Egy díszes barokk vagy rokokó tükörkeret elkészítése, felületkezelve, aranyozva. Hozzávetőleges befoglaló méretei: 50 x 60 cm.
  2. Intarzia készítése, faragott keretben (pl.: ökörszem vagy biedermeier faragás), bordűrrel, filével, kézi politúrozással felületkezelve. Hozzávetőleges befoglaló méretei: 40 x 30 cm

  B) Prezentáció: Az elkészültés bemutatott Faragott dísztárgyak munkafolyamatának bemutatása: 5- 10 oldalas fotódokumentációval alátámasztott prezentáció, amelyet a vizsgázó a vizsgán mutat be a vizsgabizottságnak. A vizsgafeladat során a vizsgázó szóbeli előadás formájában mutatja be a vizsgatárgyak elkészítésének folyamatát az alábbiak szerint:

  • Rajzok, tervdokumentáció
  • Ütemterv: anyagszükséglet, anyagválasztás, anyagelőkészítés, megmunkálás, felületkezelés
  • Fotódokumentáció a munkafolyamatról és a kész tárgyakról.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc/fő (Vizsgaremek vizsgatárgyak szóbeli bemutatása és megvédése: 15 perc, ehhez kapcsolódó kérdések15 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) Projektfeladat a) pontja elérhető pontszám: 70 pont az alábbi megoszlás szerint:

  • Stílusválasztás: 10 pont
  • Vázlatterv: 20 pont
  • Faragás: 20 pont
  • Felületkezelés: 20 pont

  Projektfeladat b) elérhető pontszám: 30 pont az alábbi megoszlás szerint:

  • Minta összeállítása: 15 pont
  • Felületkezelés: 15pont

  B) Projektfeladat (prezentáció és ehhez kapcsolódó szóbeli kérdések) elérhető összes pontszám:20 pont, az alábbi megoszlás szerint:

  • Prezentáció, vizsgamunka vizuális bemutatása: 10 pont
  • Szakmai kommunikáció, előadásmód: 10 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Minősítések:

  • 0-50% elégtelen (1)
  • 51-60% elégséges (2)
  • 61-70% közepes (3)
  • 71-80% jó (4)
  • 81-100% jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu