Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 343 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
4225
Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
 • Call center operátor (ügyfél tájékoztató)

A pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Banki és befektetési termékértékesítőként

 • banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni
 • ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni
 • banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt
 • aktív bankműveleteket végezni,
 • aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni
 • hitelszámlát nyitni és kezelni
 • hitelmonitoring tevékenységet ellátni
 • passzív bankműveleteket végezni
 • lekötési megbízást fogadni
 • folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni
 • pénzforgalmat bonyolítani
 • alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni
 • értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni
 • befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani
 • kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni

Független biztosításközvetítőként

 • biztosítást közvetíteni
 • tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
 • felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet
 • versengő biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani
 • közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
 • képviselni az ügyfelet
 • jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani
 • elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
 • marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni
 • pénzügyi tervezésben közreműködni
 • informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni

Függő biztosításközvetítőként

 • egy biztosító termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíteni (ügynök esetében), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetíteni (többes ügynök esetében),
 • tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
 • felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet
 • közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
 • képviselni a biztosítót (ügynök esetében) vagy az aktuális biztosítót (többes ügynök esetében)
 • elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
 • marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni
 • pénzügyi tervezésben közreműködni
 • informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni

Valutapénztárosként

 • valutaváltást végezni
 • ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni
 • bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani
 • ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 343 01
szakképesítés-ráépülés
54 344 03
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
szakképesítés
55 343 02
szakképesítés-ráépülés
51 343 03
részszakképesítés
51 343 02
részszakképesítés
54 344 02
szakképesítés
54 340 01
szakképesítés
54 344 01
szakképesítés
54 344 04
szakképesítés
55 344 07
szakképesítés-ráépülés
55 344 03
szakképesítés-ráépülés
55 344 02
szakképesítés-ráépülés
51 343 01
Banki, befektetési termékértékesítő
részszakképesítés

A képzés feltételei

A pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti
Egyéb sajátos munkarend

A(z) 54 343 01 azonosító számú, Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
 • 10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása
 • 10144-16 Független biztosításközvetítői működés
 • 10143-16 Biztosítástechnikai feladatok ellátása
 • 10141-16 Biztosítási piac termékeinek értékesítése
 • 10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése
 • 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése
 • 10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
 • 10142-16 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
 • 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

A pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu