Pénztárkezelő és valutapénztáros - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Pénztárkezelő és valutapénztáros
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 343 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pénztárkezelő és valutapénztáros - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
4211
Banki pénztáros
 • Banki pénztáros
 • Főpénztáros (banki)
 • Valutapénztáros
 • Valutaváltó

A pénztárkezelő és valutapénztáros szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni,
 • árfolyamot, jutalékot alkalmazni,
 • az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni,
 • a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani,
 • az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani,
 • a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani,
 • ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani,
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni, szükség esetén bejelentést tenni,
 • a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni,
 • a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni,
 • a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni,
 • a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani,
 • a hamisgyanús forintot, valutát felismerni,
 • a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani,
 • a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni,
 • a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • értéktári teendőket elvégezni,
 • a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni,
 • pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni,
 • a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni,
 • papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni,
 • munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

A képzés feltételei

A pénztárkezelő és valutapénztáros képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 30 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 343 03 azonosító számú, Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
 • 10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása

A pénztárkezelő és valutapénztáros komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu