Üzleti szolgáltatási munkatárs - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Üzleti szolgáltatási munkatárs
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 340 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Üzleti szolgáltatási munkatárs - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
4134
Humánpolitikai adminisztrátor
 • Beléptetési ügyintéző (munkaügyi)
 • Emberierőforrás-ügyintéző
 • Humánerőforrás-ügyintéző
 • Humánerőgazdálkodási ügyintéző
 • Humánpolitikai ügyintéző
 • Munkaügyi előadó
 • Munkaügyi nyilvántartó
 • Munkaügyi ügyintéző
 • Személyiadat nyilvántartó
 • Személyi nyilvántartó
 • Személyzeti adminisztrátor
 • Tagnyilvántartó
 • Tanuló nyilvántartó
 • Személyi adat nyilvántartó

A Üzleti szolgáltatási munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az üzleti szolgáltatási munkatárs alkalmas az üzleti szolgáltatások területén az ügyfélorientált szemléletű munkavégzésre. Alkalmas minőségi szolgáltatást nyújtani az ügyfél elégedettségének biztosításával. Minőségi szemléletmódot követ, mely az ügyfelet emeli a szolgáltatás középpontjába. Feladatát ügyfélorientáltan látja el, a problémákat hatékonyan kezeli. Rugalmas hozzáállással megteremti az ügyfélnek leginkább kedvező feltételeket, a személyre szabott szolgáltatás lehetőségét. Angol nyelven szakmai kommunikációt folytat írásban és szóban ügyfélre szabottan. A minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében az infokommunikációs technológiát alkalmazza. Elláthat pénzügyi, beszerzési, ügyfélszolgálati, CRM, HR, vagy az IT és telekommunikáció szolgáltatások területén speciális szolgáltatási tevékenységet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • kapcsolatépítésre és a kapcsolat fenntartására mind külső, mind belső ügyfelekkel a különböző ügyfélkapcsolati csatornák használatával
 • az ügyfélpanaszok és problémák megoldására az ügyfél számára a legmegfelelőbb alternatíva felkínálásával
 • kommunikációs forgatókönyveket magyar és angol nyelven aktívan használni
 • a pénzügyi szolgáltatás, a beszerzési szolgáltatás, a CRM szolgáltatás, a HR szolgáltatás, IT szolgáltatás és a telekommunikáció területén
 • ellátni az ügyfelekkel kapcsolatos operatív folyamatokat: információszolgáltatás, ügyintézés, megrendelés-kezelés, beszerzés, panasz vagy hibabejelentés fogadása, értékesítés, belső támogatási folyamatok
 • alkalmazni a konfliktusok kezelésének kommunikációs technikáit
 • az ügyfélkapcsolati operatív folyamatokat angol nyelven lebonyolítani
 • irodai szoftvereket használni,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 344 03
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

A képzés feltételei

A Üzleti szolgáltatási munkatárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 340 01 azonosító számú, Üzleti szolgáltatási munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11883-16 Információ-kommunikáció technológia támogatás (IKT)
 • 11882-16 Ügyfélkapcsolat az üzleti szolgáltatásokban (angol nyelvi elemekkel)
 • 11881-16 Eredményes kommunikáció
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

A Üzleti szolgáltatási munkatárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a képzéssel, vagy (amennyiben lehetséges) a képzés mellett eltöltött gyakorlati idő alatt megszerzett tapasztalat témakörében, melynek formai és tartalmi elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató tartalmazza.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu