Mélyépítő technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Mélyépítő technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 582 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mélyépítő technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3117
Építő – és építésztechnikus
 • Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
 • Építési műszaki ellenőr
 • Építési műszaki ügyintéző
 • Építésügyi előadó
 • Építész műszaki előadó
 • Építkezés-szervező
 • Építőipari ügyintéző
 • Hídépítő technikus
 • Magasépítő technikus
 • Mélyépítő technikus
 • Statikai tervező (technikus)
 • Útépítő és -fenntartó technikus
 • Útépítő technikus
 • Vasútépítő és -fenntartó technikus
 • Vasútépítő technikus

A mélyépítő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.


 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • rendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát,
 • térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában,
 • szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni,
 • irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni,
 • számítógéppel segített tervezői programokat használni,
 • meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit,
 • megérteni az építőipari alapfogalmakat,
 • építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes- és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket,
 • megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket,
 • rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket,
 • rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket,
 • alépítményi munkákat végezni,
 • húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket,
 • rendszerezni az építési beruházási folyamatokat,
 • tisztában lenni a síkalapok fajtáival és alkalmazási lehetőségeivel,
 • tisztában lenni a mélyalapok fajtáival és alkalmazási lehetőségeivel,
 • szabadkézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával,
 • hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait,
 • ellenőrizni és méretezni a mélyépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket,
 • részt venni a közvetett, illetve közvetlen talajfeltárási munkák irányításában,
 • szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni,
 • közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában,
 • részt venni az építési terület kialakításában, az építési területre történő felvonulás, levonulás megszervezésében,
 • sík- és mélyalapozási munkálatokat végezni,
 • betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 853 01
szakképesítés-ráépülés
54 582 02
szakképesítés
54 582 03
szakképesítés
54 582 05
szakképesítés
54 582 06
szakképesítés
34 582 01
szakképesítés
34 582 02
szakképesítés
34 582 13
szakképesítés
34 582 16
szakképesítés
34 582 04
Festő, mázoló, tapétázó
szakképesítés
34 582 17
szakképesítés
34 582 14
szakképesítés
34 582 10
szakképesítés
34 582 15
szakképesítés-ráépülés
34 582 11
szakképesítés

A képzés feltételei

A mélyépítő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 582 04 azonosító számú, Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11642-16 Mélyépítő technikus feladatok
 • 11641-16 Mélyépítő technikus ismeretek
 • 11637-16 Építész technikus közös ismeretek
 • 11636-16 Építőipari ágazati ismeretek

A mélyépítő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Zárófeladat készítése és leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


 


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu