Vasútépítő és -fenntartó technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vasútépítő és -fenntartó technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 582 06
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vasútépítő és -fenntartó technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3117
Építő – és építésztechnikus
 • Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
 • Építési műszaki ellenőr
 • Építési műszaki ügyintéző
 • Építésügyi előadó
 • Építész műszaki előadó
 • Építkezés-szervező
 • Építőipari ügyintéző
 • Hídépítő technikus
 • Magasépítő technikus
 • Mélyépítő technikus
 • Statikai tervező (technikus)
 • Útépítő és -fenntartó technikus
 • Útépítő technikus
 • Vasútépítő és -fenntartó technikus
 • Vasútépítő technikus

A vasútépítő és -fenntartó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vasútépítő és fenntartó technikus közvetlen összekötő szerepet tölt be az építésvezető, és a művezető, valamint a szakmunkások között.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • mérési feladatokat végezni;
 • ellenőrzési feladatokat ellátni;
 • dokumentációs tevékenységet végezni;
 • szervezési feladatokat ellátni;
 • munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni;
 • megvalósítani a környezetvédelmi tervet;
 • minőségbiztosítási feladatokat ellátni;
 • aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának;
 • számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni;
 • vasúti alépítményt és pályát építeni;
 • vasúti pályát üzemeltetni, fenntartani, karbantartani;
 • pályafelügyeleti illetve ellenőrző méréseket végezni;
 • hidat üzemeltetni;
 • meglévő utat kezelni;
 • tovább képezni magát;
 • biztosítani a vasútépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat;
 • értelmezni és alkalmazni a vasútépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat;
 • a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére;
 • alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket;
 • vasúti alépítmény és pályaépítés részmunkafolyamatainak irányítására, a vasúti pálya karbantartására, hézagnélküli felépítmény kivitelezésében való részvételre, kézi kisgépekkel történő munkavégzésre;
 • vasútépítéshez és karbantartáshoz szükséges anyagmennyiségek számítására, szerszámok, eszközök, kisgépek szakszerű alkalmazására, a különböző vasútépítési témákhoz kapcsolódó egyszerű számítási-, szerkezeti-, rajzi-, technológiai feladatok megoldására, utasítások előírások alkalmazására, vasút-üzemeltetési részfeladatok önálló ellátására;
 • együttműködni a közúti pályaépítésében, hídépítésben;
 • beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 582 01
34 582 02
32 582 01
Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó
34 582 13
34 582 04
Festő, mázoló, tapétázó
34 582 07
Kőfaragó, műköves és épületszobrász
34 582 14
34 582 10
34 582 15
34 582 11

A képzés feltételei

A vasútépítő és -fenntartó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 700 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 582 06 azonosító számú, Vasútépítő és -fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10477-16 Vasútépítéstan
 • 11956-16 Közlekedésépítő közös ismeretek
 • 11636-16 Építőipari ágazati ismeretek

A vasútépítő és -fenntartó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu