Hídépítő és -fenntartó technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Hídépítő és -fenntartó technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 582 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hídépítő és -fenntartó technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3117
Építő – és építésztechnikus
 • Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
 • Építési műszaki ellenőr
 • Építési műszaki ügyintéző
 • Építésügyi előadó
 • Építész műszaki előadó
 • Építkezés-szervező
 • Építőipari ügyintéző
 • Hídépítő technikus
 • Magasépítő technikus
 • Mélyépítő technikus
 • Statikai tervező (technikus)
 • Útépítő és -fenntartó technikus
 • Útépítő technikus
 • Vasútépítő és -fenntartó technikus
 • Vasútépítő technikus

A hídépítő és -fenntartó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hídépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök, valamint a szakmunkások között.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • mérési feladatokat végezni;
 • ellenőrzési feladatokat ellátni;
 • dokumentációs tevékenységet végezni;
 • szervezési feladatokat ellátni;
 • munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni;
 • megvalósítani a környezetvédelmi tervet;
 • minőségbiztosítási feladatokat ellátni;
 • aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának;
 • számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni;
 • új hidat építeni;
 • híd fenntartási feladatot végezni, hidat üzemeltetni, felügyelni, gondozni, karbantartani;
 • továbbképezni magát;
 • biztosítani a hídépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat;
 • értelmezni és alkalmazni a hídépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, előírásokat, szabványokat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat;
 • a munkahelyi építőanyagok alkalmazására, a talajmechanikai laboratóriumok eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére, ellenőrzésére;
 • alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket;
 • hídépítéssel kapcsolatos egyszerű számítási feladatokat megoldani, ellenőrizni, a számított eredményekből résztervet készíteni;
 • közreműködni a beruházások előkészítésében, lebonyolításában, a hatósági engedélyek beszerzésében, alkalmazásában;
 • részt venni az acél-, vasbeton-, feszített beton-hidak építésében, részmunkafolyamatok irányítani, koordinálni;
 • hídtartozékokkal kapcsolatos építési és fenntartási feladatokat ellátni, irányítani;
 • részt venni a forgalomba-helyezési, próbaterhelési, használatbavételi, műszaki átadás-átvételi, garanciális folyamatokban, eljárásokban, jegyzőkönyvet vezetni;
 • ellenőrzési feladatok végzésére, ellenőrizni a híd állapotát, hídmonitoring rendszert működtetni, részt venni a karbantartásban;
 • hídgazdálkodási, felújítási munkákat tervezni (összeállítani), ütemezni, híd rehabilitációs tevékenységben részt venni;
 • együttműködni a közúti- vagy vasúti-pálya építésében, karbantartásában;
 • beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 582 01
szakképesítés
34 582 02
szakképesítés
34 582 13
szakképesítés
34 582 04
Festő, mázoló, tapétázó
szakképesítés
34 582 07
Kőfaragó, műköves és épületszobrász
szakképesítés
34 582 14
szakképesítés
54 582 03
szakképesítés
54 582 04
szakképesítés
34 582 10
szakképesítés
34 582 15
szakképesítés-ráépülés
34 582 11
szakképesítés
54 582 05
szakképesítés
54 582 06
szakképesítés

A képzés feltételei

A hídépítő és -fenntartó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakgimnázium esetében 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra,a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 700 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 582 02 azonosító számú, Hídépítő és -fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10474-16 Hídépítéstan
 • 11956-16 Közlekedésépítő közös ismeretek
 • 11636-16 Építőipari ágazati ismeretek

A hídépítő és -fenntartó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu