Vízépítő szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vízépítő szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 853 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Vízügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: vízgazdálkodásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízépítő szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3139
Egyéb, máshova nem sorolható technikus
 • Megújulóenergia-gazdálkodási technikus
 • Építőanyag-ipari technikus

A vízépítő szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan, vagy mérnöki irányítással: előkészítő munkát végez, földművet épít/építtet, zsaluzást készít/készíttet, árvízmentesítést végez, közreműködik a tó- és folyószabályozásban, részt vesz vízrendezésekben, közreműködik a belvízvédelemben, közreműködik vízi közmű építésében, részt vesz a kivitelezés ügyvitelében, szervezésében, adminisztrációjában, betartja, betartatja a vonatkozó előírásokat, víz alatti építési munkálatokban közreműködik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • munkaterületet bejárni, építés előkészítést végezni
 • földmű építési technológiát meghatározni
 • földmű építést irányítani, ellenőrizni
 • laborvizsgálatokat végezni, mintát venni
 • vízállapot értékelést végezni
 • hidraulikai adatokat mérni, csatornákat méretezni
 • ismerni a komplex vízkészlet-gazdálkodás alapelveit
 • ellenőrző geodéziai méréseket végezni, kitűzni a létesítmény megvalósítási helyét
 • műtárgyakat ábrázolni
 • támaszerőt számolni, igénybevételi ábrát készíteni, keresztmetszeti jellemzőket számolni
 • vasalási terveket szerkeszteni
 • műtárgyépítést irányítani, ellenőrizni, kapcsolatot tartani a folyamatban résztvevőkkel
 • közműépítést végezni, üzemeltetni
 • vízépítési létesítményeket építeni, üzemeltetni, részt venni a fenntartási feladatokban
 • részt venni a vízkárelhárításban
 • részt venni tervelőkészítésben, tervegyeztetésekben, műszaki átadás-átvételi eljárásban
 • építés előkészítő és organizációs terveket készíteni
 • talajmechanikai és közműfeltárásokat végezni
 • gondoskodni az építési anyagok átvételéről, szakszerű tárolásáról, vagyonvédelméről
 • gondoskodni a munkabiztonság feltételeiről, munkabiztonsági oktatást végezni
 • munkahely tűzvédelmi feladatait ellátni
 • felmérési, építési naplót vezetni, munkamennyiségeket meghatározni
 • tervezőprogramot használni, „CAD”-es terveket készíteni, CAD állományokat kezelni
 • költségvetést, árelemzést készíteni, költségeket meghatározni
 • meghatározni a fejlesztés/beruházás/átépítés technológiai folyamatát

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A vízépítő szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  54 582 04 Mélyépítő technikus vagy

  54 853 02 Vízgazdálkodó technikus vagy

  54 853 03 Vízgépészeti technikus vagy

  54 853 04 Víziközmű technikus

  Szakmai előképzettségként elfogadható további szakképesítések:

  Mélyépítő technikus

  Vízépítő technikus

  Vízügyi technikus


 • Előírt gyakorlat:

  40 óra vízépítési gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 853 01 azonosító számú, Vízépítő szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11699-16 Vízépítő szaktechnikus zárófeladat
 • 11698-16 Vízépítési feladatok
 • 11700-16 Általános vízépítési ismeretek

A vízépítő szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Zárófeladat készítése és leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu