Vízgazdálkodó technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vízgazdálkodó technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 853 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Vízügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: vízgazdálkodásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízgazdálkodó technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3190
Egyéb műszaki foglalkozású
 • PLC programozó

A vízgazdálkodó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vízgazdálkodó technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással vagy önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai előírásokat alkalmazni
 • munkaszervezési feladatokat ellátni
 • vízgazdálkodási feladatokat ellátni
 • oktatáson-képzésen részt venni, oktatást tartani
 • részt venni a tervkészítési munkákban
 • kapcsolatot tartani
 • méréseket, megfigyeléseket végezni
 • vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni
 • fenntartani, karbantartani a vízgazdálkodási létesítményeket
 • zsilipet, átemelőket üzemeltetni
 • közreműködni vízimérnöki, műszaki tervdokumentáció részfeladataiban
 • vízhasznosítási és vízkészlet-gazdálkodási feladatok ellátásában
 • egyeztetési feladatok ellátásában (szakhatóságok)
 • műszaki rajzi és szerkesztői feladatok munkáiban
 • kiegészítő mérési feladatok (geodézia, vízállás, vízhozam) ellátásában
 • szakmai számítási, modellezési feladatokban
 • részt venni terepi műszaki feladatok ellátásában
 • kitűzési feladatokban
 • munkaszervezés és irányítási feladatokban
 • vízszétosztó és vízelvezető művek vízkormányzási feladataiban (szervezés és műtárgykezelés)
 • árvíz és belvíz védekezési feladatokban
 • helyi vízkárelhárítási munkákban
 • vízminőségvédelmi, kárelhárítási feladatokban
 • vízépítési létesítmények (vonalas és műtárgyak) fenntartásához kapcsolódó tevékenységekben
 • hidrometeorológiai, vízmérések és megfigyelések elvégzésében
 • vízellátó hálózatok, csatornarendszerek üzemeltetési, ellenőrzési feladataiban

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A vízgazdálkodó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Szakgimnázium esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot köv

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 54 853 02 azonosító számú, Vízgazdálkodó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11548-16 Vízgazdálkodási alapismeretek
 • 11667-16 Vízkárelhárítás
 • 11668-16 Komplex vízgazdálkodás
 • 11675-16 Vízrajzi üzemeltető ismeretei
 • 11549-16 Vízügyi műszaki ismeretek

A vízgazdálkodó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu