Kőfaragó, műköves és épületszobrász - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kőfaragó, műköves és épületszobrász
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 582 07
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kőfaragó, műköves és épületszobrász - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7536
Kőfaragó, műköves
 • Kézi kőfaragó
 • Épületszobrász
 • Műkőkészítő
 • Sírkőkészítő

A kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az épületek külső és belső tereinek természetes és műkőből, valamint gipszből történő felépítését, burkolását,
díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit megtervezési, kivitelezi és elhelyezi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartani, betartatni a foglalkozás-egészségügyi előírásokat baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát gondoskodni a munkavédelmi eszközök használhatóságáról elvégezni a munkaterület kockázat elemzését, értékelését betartani és betartatni a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát munkaszerződést kötni, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat betartani és betartatni a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket betartani és betartatni a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat alkalmazni a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat szakmai ajánlatot készíteni és adni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A kőfaragó, műköves és épületszobrász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali re

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 34 582 07 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység
 • 10273-12 Kőfaragó munkák
 • 10272-12 Épületszobrász munkák
 • 10271-12 Műkő- és sírkőkészítő munkák
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A kőfaragó, műköves és épületszobrász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu