Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 212 05
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2724
Zeneszerző, zenész, énekes

A klasszikus zenész ii. (a szakmairány megnevezésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A klasszikus-zenész, mint énekes vagy hangszeres előadóművész, mint zongorakísérő, mint zenei együttesek tagja, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú - nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, - zenés színházi előadásokon, valamint a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, hangfelvételeket készíthet. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Zeneszerzés szakmairány:

 • saját invenciójú zeneműveket komponálni
 • alkalmazott zenét (szignálzene, kísérőzene, filmzene) komponálni
 • adott zenei anyagot az igénynek megfelelően feldolgozni
 • számítógépes kottaíró programmal kottagrafikát készíteni
 • számítógépes zeneszerkesztő programmal zenét szerkeszteni

 

Hangkultúra szakmairány:

 • hangfelvételeket megszervezni és a gyakorlatban lebonyolítani
 • elvégezni a hangfelvételek összehasonlító elemzését
 • zeneművekről készített felvételeket esztétikailag értékelni
 • a zenei mozgókép-kultúra lehetőségeit, kifejezési formáit alkalmazni
 • partitúrát olvasni

 

Klasszikus zenész szakmairány:

 • természetes, oldott hangszerkezelésre
 • a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére
 • életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására
 • technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra
 • zeneművek önálló megtanulására

 

Magánénekes szakmairány:

 • az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni
 • tisztán intonálni
 • összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között
 • életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására
 • technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra
 • zeneművek önálló megtanulására

 

Zeneelmélet-szolfézs szakmairány:

 • zeneművek önálló megtanulására
 • az előadott művek formai és harmóniai elemzésére
 • a klasszikus összhangzattan szabályainak a gyakorlatban való alkalmazására
 • az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, tisztán intonálni
 • érthető szövegmondással énekelni

A képzés feltételei

A klasszikus zenész ii. (a szakmairány megnevezésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli, szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán értékel.


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások formájában is.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12097-16 Hangkultúra, médiatechnika tevékenység (Hangkultúra)
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11568-16 Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége Hangszeres-zenész (fafúvós,rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)
 • 11569-16 Magánénekes tevékenysége (Magánénekes)
 • 11570-16 Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása (Zeneelmélet-szolfézs)
 • 11571-16 Zeneszerző tevékenysége (Zeneszerzés)

A klasszikus zenész ii. (a szakmairány megnevezésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu