Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 212 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2724
Zeneszerző, zenész, énekes

Az egyházzenész ii. (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egyházzenész gyülekezetének zenei életében alakítólag részt vesz, s azt szakterületének megfelelően irányítja.


A kántor-énekvezető ellátja a felekezetének megfelelő istentiszteleten az alapvető egyházzenei szolgálatot, az egyházi ének vezetését.


A kántor-kórusvezető a kórussal rendszeres istentiszteleti tevékenységet végez, gyülekezetében az egyházzenét irányítja.


A kántor-orgonista az istentiszteleti alkalmakon a gyülekezet énekét és az énekkart kíséri, és azt a liturgikus szabályoknak megfelelő önálló orgonajátékkal gazdagítja.


Az egyházzenész, mint énekes, hangszeres előadóművész, zongorakísérő, vagy zenei együttesek tagja, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú - nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, - zenés egyházi rendezvényeken, előadásokon, - hanglemez felvételeken, - rádió- és televízió felvételeken, valamint - a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakképesítéssel rendelkező kántor-énekvezető szakmairány esetén képes:

 • a szolfézs, a zeneelmélet és a zenetörténet követelményeinek megfelelni
 • felekezeti hovatartozásának megfelelően a hittan, az egyházi élet és főként a liturgia alapvető elemeiben, az egyházzene történetének fő korszakaiban tájékozódni
 • a felekezeti énekrepertoár fő műfajait, annak jellemvonásait, az egyes egyházzenei műfajok liturgikus alkalmazásának kritériumait a gyakorlatba vinni
 • az egyházi zenére, annak minőségére és alkalmazására vonatkozó legfontosabb egyházi rendelkezéseket a gyakorlatban megvalósítani
 • a felekezetében szokásos alapvető istentiszteleti énekanyagot tisztán és szépen formálva énekelni
 • a liturgiának, a művészi követelményeknek és a különféle helyi adottságoknak megfelelő módon istentiszteleti énekrendet összeállítani
 • az orgona felépítésére és ápolására vonatkozó alapvető tudnivalókat a gyakorlatban alkalmazni
 • orgonán az istentiszteleti énekanyagot kísérni
 • orgonán egyszerűbb orgonaműveket előadni
 • szkólának, kisebb énekkarnak könnyebb egy- és többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni

A szakképesítéssel rendelkező kántor-kórusvezető szakmairány esetén képes (a kántor-énekvezető szakmairánynál leírtakon kívül):

 • szkólának, kisebb énekkarnak közepes nehézségű műveket, egy- és többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni

A szakképesítéssel rendelkező kántor-orgonista szakmairány esetén képes (a kántor-énekvezető szakmairánynál leírtakon kívül):

 • orgonán az istentiszteleti énekanyagot és nehezebb tételeket kísérni
 • orgonán közepes nehézségű orgonaműveket előadni

A képzés feltételei

Az egyházzenész ii. (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel.


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások formájában is.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 212 02 azonosító számú, Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10606-16 Kántor-orgonista tevékenysége (Kántor-orgonista)
 • 10605-16 Kántor-kórusvezető tevékenysége (Kántor-kórusvezető)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10604-16 Kántor-énekvezető tevékenysége (Kántor-énekvezető)
 • 10603-16 Egyházi zene szolgáltatása

Az egyházzenész ii. (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu