Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 212 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2493
Zenetanár (iskolarendszeren kívül)

Az egyházzenész i. (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egyházzenész gyülekezetének zenei életében alakítólag részt vesz, s azt szakterületének megfelelően irányítja.


A kántor-énekvezető ellátja a felekezetének megfelelő istentiszteleten az egyházzenei szolgálatot, az egyházi ének tanítását, vezetését, kíséretét.


A kántor-kórusvezető a kórussal rendszeres istentiszteleti tevékenységet végez, gyülekezetében az egyházzenét tanítja, irányítja.


A kántor-orgonista az istentiszteleti alkalmakon a gyülekezet énekét és az énekkart kíséri, és azt a liturgikus szabályoknak megfelelő önálló orgonajátékkal gazdagítja.


Az egyházzenész, mint énekes vagy hangszeres előadóművész, mint zongorakísérő, mint zenei együttesek tagja, vezetője, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú - nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, - zenés egyházi rendezvényeken, előadásokon, - hanglemez felvételeken, - rádió- és televízió felvételeken, valamint - a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, hangfelvételeket készíthet. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakképesítéssel rendelkező kántor-énekvezető szakmairány esetén képes:

 • a szolfézs, a zeneelmélet és a zenetörténet követelményeinek megfelelni
 • felekezeti hovatartozásának megfelelően a hittan, az egyházi élet és főként a liturgia alapvető elemeiben, az egyházzene történetének fő korszakaiban tájékozódni
 • a felekezeti énekrepertoár fő műfajait, annak jellemvonásait, az egyes egyházzenei műfajok liturgikus alkalmazásának kritériumait a gyakorlatba vinni
 • az egyházi zenére, annak minőségére és alkalmazására vonatkozó legfontosabb egyházi rendelkezéseket a gyakorlatban megvalósítani
 • a felekezetében szokásos alapvető istentiszteleti énekanyagot tisztán és szépen formálva énekelni
 • a liturgiának, a művészi követelményeknek és a különféle helyi adottságoknak megfelelő módon istentiszteleti énekrendet összeállítani
 • az orgona felépítésére és ápolására vonatkozó alapvető tudnivalókat a gyakorlatban alkalmazni
 • orgonán az istentiszteleti énekanyagot kísérni
 • orgonán egyszerűbb orgonaműveket előadni
 • szkólának, kisebb énekkarnak könnyebb egy- és többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni

A szakképesítéssel rendelkező kántor-kórusvezető szakmairány esetén képes (a kántor-énekvezető szakmairánynál leírtakon kívül):

 • szkólának, kisebb énekkarnak közepes nehézségű műveket, egy- és többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni

A szakképesítéssel rendelkező kántor-orgonista szakmairány esetén képes (a kántor-énekvezető szakmairánynál leírtakon kívül):

 • orgonán az istentiszteleti énekanyagot és nehezebb tételeket magas színvonalon kísérni
 • orgonán közepes nehézségű orgonaműveket előadni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

Az egyházzenész i. (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Szakmai előképzettségként meghatározott bármelyik szakképesítés megszerzésével elsajátított kompetenciák, melyeket a képző intézmény számára szakmai alkalmassági vizsga keretében kell bemutatni.

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével), vagy

  A 25/2016 (II. 25.) Kormányrendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  54 212 04 Jazz-zenész II. (szakmairány megjelölésével)

  54 212 05 Klasszikus zenész II. (szakmairány megjelölésével)

  54 212 06 Népzenész II. (szakmairány megjelölésével)

  54 212 08 Szórakoztató zenész II. (szakmairány megjelölésével)

  szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

  A 150/2012 (VII. 6.) Kormányrendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  54 212 04 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

  54 212 05 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével)

  54 212 06 Népzenész (szakmairány megjelölésével)

  54 212 08 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével)

  szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

  A 133/2010 (IV. 22.) Kormányrendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  54 212 03 Jazz-zenész

  szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

  Az 1/2006 (II. 17.) OM rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  54 212 02 Egyházzenész

  54 212 04 Klasszikus zenész

  54 212 05 Népzenész

  31 212 01 Szórakoztató zenész II.

  szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

  A 37/2003 (XII. 27.) OM rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  52 1822 01 Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével)

  52 1822 02 Énekes (a műfaj megjelölésével)

  52 1822 04 Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével)

  52 1822 03 Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével)

  33 1822 01 Szórakoztató zenész II. (a műfaj és a hangszer megjelölésével)

  szakképesítést igazoló bizonyítvány.


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások formájában is.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 212 03 azonosító számú, Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12035-16 Egyházi zene magas szintű szolgáltatása
 • 12036-16 Kántor-énekvezető magas szintű tevékenysége (Kántor-énekvezető)
 • 12037-16 Kántor-kórusvezető magas szintű tevékenysége (Kántor-kórusvezető)
 • 12038-16 Kántor-orgonista magas szintű tevékenysége (Kántor-orgonista)

Az egyházzenész i. (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu