Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 212 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3711
Segédszínész, statiszta

A gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Gyakorlatos színész, választott szakmairányának megfelelően, előadói ismereteit, képességeit, eszköztárát felhasználva képes bábszínpadi, illetve színpadi és filmes alkotó és próbafolyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő színészi, csoportos szereplői feladatokat alkotói szándékkal, megfelelő technikai színvonalon, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályok betartása mellett ellátni.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Bábszínész szakmairány:

 • a bábjáték műfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába építi
 • alkalmazkodik az előadás báb és színpadtechnikai igényeihez
 • betartja a bábkészítés, valamint a bábszínházi alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka és balesetvédelmi szabályokat
 • bábokat készít
 • gondoskodik a bábok, kellékek a próbák és az előadás során történő alkalmazhatóságáról
 • a különböző bábok mozgatásával karaktereket formál
 • a próbafolyamat során megalkotott szerepszemélyiségeket különböző játékstílusok alkalmazásával, a bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza, megjeleníti
 • pedagógiai, pszichológiai szempontok figyelembe vételével tervezi meg a bábjáték, különböző korosztályú közönségre gyakorolt hatáselemeit

Színházi és filmszínész szakmairány:

 • ismeri és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel és szabályrendszerét
 • betartja a színházi és filmes alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka és balesetvédelmi szabályokat
 • az alkotófolyamatok során alkalmazza elemző készségét, elméleti ismereteit, valamint szerepépítési technikáit
 • a rendezői utasításokat rögzíti, azok betartásával, színpadi és filmes szerepet formál
 • a színház és filmművészethez kapcsolódó egyéni, epizód, illetve csoportos szereplői színészi feladatokat ellátására,
 • felkészültsége és tudása szerint, maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (Például vendégjáték, tájelőadás, alkalmi játéktér stb.) helyszínen egyaránt
 • színpadi, filmes szerepét a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon eljátssza színpadi előadás, filmfelvétel során

A képzés feltételei

A gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például színpadi vagy mozgóképes produkciók elkészítésével, bemutatásával.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 212 03 azonosító számú, Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10613-12 Munkavédelem színházi munkaterületeken
 • 10614-12 Bábkészítés
 • 10615-12 Bábszínészi alakítás (Bábszínész)
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10616-12 Színpadi és filmszínészi alakítás (Színház és filmszínész)

A gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele a választott szakmairány függvényében.


A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (legalább 2 év) teljesítéséről szóló igazolás.


Színpadi–, film vagy bábszínészi tevékenységgel kapcsolatos referencia, ajánlás (igazgató, rendező) bemutatása.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (2 év, illetve a gyakorlati képzési idő 50 %–ának megfelelő) teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu