Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 212 08
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2724
Zeneszerző, zenész, énekes

A szórakoztató zenész ii. (a szakmairány megnevezésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szórakoztató zenész képzettségű hangszeres zenész és énekes szólista, zenekar, vagy vokál tagja a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában szórakoztató zenei alkotások előadását, bemutatását teljesíti a műfajának megfelelően, a hagyományos tánczene, a rockzene, a popzene, továbbá népi–cigányzene és a szalonzene műfajának alkotásait adja elő a szakképzés során elsajátított ismeretek felhasználásával, hangszeres és énekes tudása bemutatásával − nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, − vendéglátóhelyeken, − a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Szórakoztató zenész szakmairány esetén képes:

 • egyénileg, vagy zenekar hangszeres tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni
 • felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat
 • a bemutatott zenei anyagot előadni
 • együttessel próbálni
 • hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni
 • a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni
 • értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat
 • hangszerét kezelni
 • a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni
 • a vendéglátás területén - figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére - zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni

Énekes szólista szakmairány esetén zenei műfajában képes:

 • egyénileg, vagy zenekar énekes tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken közreműködni
 • felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat
 • a bemutatott zenei anyagot stílusosan, pontosan, tagoltan, kifejezően előadni
 • együttessel próbálni
 • hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni
 • a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni
 • értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat
 • énekhangját természetesen kezelni
 • a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni
 • a vendéglátás területén - figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére - széles zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni

A képzés feltételei

A szórakoztató zenész ii. (a szakmairány megnevezésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és – olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus–tempó érzék.

Iskolai előképzettség:

párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség, szakképzési évfolyamon történő képzés esetében érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. A szakképző iskola a szakképzés megkezdéséhez szükséges ismeretek elsajátítására felkészíthet szakképzést előkészítő évfolyam keretében.


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 212 08 azonosító számú, Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet)
 • 10721-16 Szórakoztató zenész (szórakoztató zenész és énekes szakmairány) tevékenysége
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A szórakoztató zenész ii. (a szakmairány megnevezésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu