Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 212 07
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2422
Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató

A szórakoztató zenész i. (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szórakoztató zenész képzettségű hangszeres és énekes zenész szólista, vagy zenekar, énekkar tagja a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában szórakoztató zenei alkotások előadását, bemutatását teljesíti a műfajának megfelelően, a hagyományos tánczene, a rockzene, a popzene, továbbá népi–cigányzene és a szalonzene műfajának alkotásait adja elő a szakképzés során elsajátított ismeretek felhasználásával, hangszeres és énekes tudása bemutatásával − nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, koncerteken, − zenés színházi előadásokon, − vendéglátóhelyeken, − hanglemez felvételeken, − rádió– és televízió felvételeken, valamint − a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson, valamint pedagógiai ismeretei felhasználásával a műfaj gyakorlati oktatásában pedagógus munkakört tölt be.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Szórakoztató zenész (billentyűs, fafúvós, húros/vonós, rézfúvós, ütős)  szakmairány esetén képes:

 • egyénileg, vagy zenekar hangszeres tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni
 • felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat
 • a bemutatott zenei anyagot stílusosan, pontosan, tagoltan, kifejezően előadni
 • dinamikailag árnyalt hangú, érzelmileg átélt előadás bemutatására
 • együttessel próbálni
 • koncerteken stílusosan interpretálni a zeneműveket
 • hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni
 • a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni
 • zeneműveket, transzkripciókat elemezni
 • pontosan értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat
 • hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezelni
 • a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni
 • az előadás jellegének megfelelő zenei műsor összeállítására és előadására
 • a vendéglátás területén – figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére – széles zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni
 • a zenei felvételek készítése során maradéktalanul követni a szerző és a zenei vezető instrukcióit, a felvételekre magas színvonalú tudással felkészülni
 • köznevelési intézményben, vagy iskolarendszeren kívüli képzésben a műfaj oktatásához szükséges pedagógiai ismeretek és módszertan alkalmazásával a tanuló életkorához, képességeihez igazodó pedagógiai gyakorlati feladatot ellátni

Énekes szólista szakmairány esetén zenei műfajában képes:

 • egyénileg, vagy zenekar énekes tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni
 • felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat
 • a bemutatott zenei anyagot stílusosan, pontosan, tagoltan, kifejezően előadni
 • dinamikailag árnyalt hangú, érzelmileg átélt előadás bemutatására
 • együttessel próbálni
 • koncerteken stílusosan interpretálni a zeneműveket
 • hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni
 • a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni
 • zeneműveket, transzkripciókat elemezni
 • pontosan értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat
 • énekhangját természetesen, oldottan kezelni
 • a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni
 • az előadás jellegének megfelelő zenei műsor összeállítására és előadására
 • a vendéglátás területén – figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére – széles zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni
 • a zenei felvételek készítése során maradéktalanul követni a szerző és a zenei vezető instrukcióit, a felvételekre magas színvonalú tudással felkészülni
 • énekegyüttesben közreműködni
 • köznevelési intézményben, vagy iskolarendszeren kívüli képzésben a műfaj oktatásához szükséges pedagógiai ismeretek és módszertan alkalmazásával a tanuló életkorához, képességeihez igazodó pedagógiai gyakorlati feladatot ellátni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A szórakoztató zenész i. (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

az 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével), vagy

az 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével), vagy

az 54 212 04 Jazz–zenész II. (a szakmairány megjelölésével), vagy

az 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével) és

az 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével), szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzésével elsajátított kompetenciák

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

  A zenei műfajban való jártasság, amelyet a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel, továbbá az alábbiakban felsorolt szakmai végzettségek valamelyikének megléte:

  az 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével), az 54 212 04 Jazz–zenész II. (a szakmairány megjelölésével), az 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével) és az 54 212 06 II. Népzenész (a szakmairány megjelölésével) szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy

  54 1822 01 Szórakoztató zenész I., 33 1822 01 Szórakoztató zenész II., 31 212 01 001 54 01 Szórakoztató zenész I, 31 212 01 0010 31 01 Szórakoztató zenész szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

  a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete által kiadott előadóművészi bizonyítvány, valamint

  az Országos Filharmónia, az Országos Rendező Iroda által kiadott egyéni vagy csoportos, továbbá az Országos Szórakoztatózenei Központ által kiadott “A” vagy “B” kategóriás előadóművészi működési engedély.


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások formájában is.

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 212 07 azonosító számú, Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12076-16 Szórakoztató zenész I. pedagógiai tevékenysége
 • 12075-16 Szórakoztató zenész I. (szórakoztató zenész és énekes szólista szakmairány) tevékenysége

A szórakoztató zenész i. (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu