Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 212 05
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2724
Zeneszerző, zenész, énekes

A klasszikus zenész i. (a szakmairány megnevezésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A klasszikus-zenész, mint énekes vagy hangszeres előadóművész, mint zongorakísérő, mint zenei együttesek tagja, vezetője, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú - nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, - zenés színházi előadásokon, - hanglemez felvételeken, - rádió- és televízió felvételeken, valamint a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, hangfelvételeket készíthet. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Zeneszerzés szakmairány:

 • saját invenciójú zeneműveket komponálni
 • alkalmazott zenét (szignálzene, kísérőzene, filmzene) komponálni
 • adott zenei anyagból átiratot készíteni
 • adott zenei anyagot az igénynek megfelelően feldolgozni
 • adott zenei anyagot az igénynek megfelelően meghangszerelni
 • vokális zenei anyagból zongorakivonatot készíteni
 • hangfelvétel készítésénél szakértőként közreműködni
 • számítógépes kottaíró programmal kottagrafikát készíteni
 • számítógépes zeneszerkesztő programmal zenét szerkeszteni

 

Hangkultúra szakmairány:

 • hangfelvételeket megszervezni és a gyakorlatban lebonyolítani
 • elvégezni a hangfelvételek összehasonlító elemzését
 • zeneművekről készített felvételeket esztétikailag értékelni
 • a zenei mozgókép-kultúra lehetőségeit, kifejezési formáit alkalmazni
 • hangfelvételeket archiválni
 • hangstúdiók felépítésében, berendezésében közreműködni
 • partitúrát olvasni

 

Klasszikus zenész szakmairány:

 • természetes, oldott hangszerkezelésre
 • a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére
 • életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására
 • a játszott művek formai és harmóniai elemzésére
 • technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra
 • zeneművek önálló megtanulására

 

Magánénekes szakmairány:

 • az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni
 • tisztán intonálni
 • a játszott műveket formailag és harmóniailag elemezni
 • összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között
 • életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására
 • technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra
 • zeneművek önálló megtanulására

 

Zeneelmélet

szolfézs szakmairány:

 • zeneművek önálló megtanulására
 • az előadott művek formai és harmóniai elemzésére
 • a klasszikus összhangzattan szabályainak a gyakorlatban való alkalmazására
 • az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, tisztán intonálni
 • érthető szövegmondással énekelni
 • kimunkált, magas fokú technikai biztonságérzettel és előadói készségekkel vezényelni
 • zongorán játszani, kíséretet ellátni (a szakmai követelmények szintjén)

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A klasszikus zenész i. (a szakmairány megnevezésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

A 25/2016 (II. 25.) Kormányrendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

54 212 02              Egyházzenész II. (szakmairány megjelölésével)

54 212 04              Jazz-zenész II. (szakmairány megjelölésével)

54 212 06              Népzenész II. (szakmairány megjelölésével)

54 212 08              Szórakoztató zenész II. (szakmairány megjelölésével)

szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

A 150/2012 (VII. 6.) Kormányrendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

54 212 02              Egyházzenész (szakmairány megjelölésével)

54 212 04              Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

54 212 05              Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével)

54 212 06              Népzenész (szakmairány megjelölésével)

54 212 08              Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével)

szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

A 133/2010 (IV. 22.) Kormányrendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

54 212 03              Jazz-zenész

szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

Az 1/2006 (II. 17.) OM rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

54 212 02              Egyházzenész

54 212 04              Klasszikus zenész

54 212 05              Népzenész

31 212 01              Szórakoztató zenész II.

szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

A 37/2003 (XII. 27.) OM rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

52 1822 01            Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével)

52 1822 02            Énekes (a műfaj megjelölésével)

52 1822 04            Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével)

52 1822 03            Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével)

33 1822 01            Szórakoztató zenész II. (a műfaj és a hangszer megjelölésével)

szakképesítést igazoló bizonyítvány.

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)

   

  A 25/2016 (II. 25.) Kormányrendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  54 212 02              Egyházzenész II. (szakmairány megjelölésével)

  54 212 04              Jazz-zenész II. (szakmairány megjelölésével)

  54 212 06              Népzenész II. (szakmairány megjelölésével)

  54 212 08              Szórakoztató zenész II. (szakmairány megjelölésével)

  szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

  A 150/2012 (VII. 6.) Kormányrendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  54 212 02              Egyházzenész (szakmairány megjelölésével)

  54 212 04              Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

  54 212 05              Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével)

  54 212 06              Népzenész (szakmairány megjelölésével)

  54 212 08              Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével)

  szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

  A 133/2010 (IV. 22.) Kormányrendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  54 212 03              Jazz-zenész

  szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

  Az 1/2006 (II. 17.) OM rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  54 212 02              Egyházzenész

  54 212 04              Klasszikus zenész

  54 212 05              Népzenész

  31 212 01              Szórakoztató zenész II.

  szakképesítést igazoló bizonyítvány, vagy

  A 37/2003 (XII. 27.) OM rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

  52 1822 01            Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével)

  52 1822 02            Énekes (a műfaj megjelölésével)

  52 1822 04            Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével)

  52 1822 03            Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével)

  33 1822 01            Szórakoztató zenész II. (a műfaj és a hangszer megjelölésével)

  szakképesítést igazoló bizonyítvány.


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások formájában is.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12099-16 Zeneelméleti tevékenységek magas szintű gyakorlása (Zeneelmlet-szolfézs)
 • 12098-16 Zeneszerző magas szintű tevékenysége (Zeneszerzés)
 • 12100-16 Magánénekes magas szintű tevékenysége (Magánénekes)
 • 12101-16 Klasszikus hangszeres zenész magas szintű tevékenysége (Hangszeres-zenész)
 • 12102-16 Hangkultúra, médiatechnika magas szintű tevékenysége (Hangkultúra)

A klasszikus zenész i. (a szakmairány megnevezésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu