Vas- és acélfeldolgozó - 2024 képzés

Vas- és acélfeldolgozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Bányászat és kohászat
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153006
 • Szakképesítés megnevezése: Vas- és acélfeldolgozó
 • KEOR kód: 0715
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vas- és acélfeldolgozó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vas- és acélfeldolgozó képzés munkaterülete:

  A vas- és acélfeldolgozó hideg képlékeny alakító műveleteket végez és az e műveletekhez tartozó gépi és kézi berendezések kezeli. A képlékeny alakító műveletek során a fémeket szalag, lemez, profil, cső formájú termékekké dolgozza fel és alakítja. Elvégzi a termékek felületkezelését és csomagolását.

 • Vas- és acélfeldolgozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vas- és acélfeldolgozó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Vas- és acélfeldolgozó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vas- és acél termékek felhasználása az egyre dinamikusabban fejlődő gazdaságban fokozatosan növekszik. Mind a gépjármű ipar, gépgyártás, gépészet, mind az építőipar egyre nagyobb igényt tart a képlékeny alakítással gyártott, magas minőségű alakos félkésztermékekre. Ezen igények kielégítésére folyamatosan szükség van a lemeztermékeket tovább feldolgozó berendezéseket kezelő, korszerű tudással rendelkező szakemberekre.
  A magas minőségi követelményeknek megfelelő termékek gyártásához elengedhetetlen az elkötelezett, jól képzett munkaerő, akit a fejlődés érdekében folyamatosan képezni kell. A szakképesítéssel rendelkező különböző termékgyártó berendezések kezelésére alkalmazható, és ezzel munkaerő piaci esélyei is növekednek.

 • Vas- és acélfeldolgozó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vas- és acélfeldolgozó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vas- és acélfeldolgozó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vas- és acélfeldolgozó technológia

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgafeladat feleletválasztós, mondatkiegészítéses és párosításos feladatokból, valamint műszaki ábrák alapján a gyártó berendezések, technológiai folyamatok azonosításából áll.

  Feleletválasztós teszt:
  Feleletválasztásos és igaz-hamis feladatok a berendezések azonosítására, kiválasztására, jellemző paraméterek megjelölésére, valamint a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokra, eszközökre vonatkozóan.

  Feleletalkotós, mondat-kiegészítéses feladatok:
  A képlékeny alakítás technológiájára, illetve a gyártmány jelölésére vonatkozó hiányos mondatok kiegészítése az oda illő szó beírásával.

  Párosításos feladatok. Az alábbi kategóriák elemeinek párosítása egymáshoz:

  • késztermékek és jelölésük;
  • sérülési lehetőség és felületkezelés, csomagolás;
  • tömeg meghatározás és mérési módszer, eszköz.

  Technológiai folyamatok azonosítása: megadott berendezés vázlatos rajzán a főbb szerkezeti egységek és technológiai folyamat beazonosítása.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az írásbeli feladat értékelése javítási-értékelési útmutató alapján történik az alábbiak figyelembevételével:

  • Feleletválasztós teszt 30%
  • Mondat-kiegészítéses feladatok 20%
  • Párosításos feladatok 20%
  • Technológiai folyamatok azonosítása 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vas- és acélfeldolgozó tevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A Vas- és acélfeldolgozó szakképesítés elsajátítása során – figyelemmel a nagyméretű, csak a munkahelyeken található technológiai berendezésekre – nincs mód és lehetőség a szakma teljes egészét felölelő gyakorlati vizsgát tenni a vizsga napján.
  A vizsgázó a szakmai gyakorlata során végzett tevékenységeinek bemutatására portfóliót készít. A portfólió lehet papír alapú, vagy elektronikus dokumentáció (pl. ppt prezentáció).
  A portfólió tartalmi elemei:

  • a tanult technológiák rövid bemutatása;
  • az ott alkalmazott gépek, berendezések felsorolása, működésük, jellemzőik ismertetése;
  • az adott területen végzett munkafolyamat leírása;
  • az elvégzett feladattal kapcsolatos dokumentumok (pl. mérési jegyzőkönyvek, bizonylatok), ezek másolatait csatolni kell;
  • a vizsgázó önértékelése saját teljesítményéről.

  A vizsgatevékenység előtt 10 nappal a portfóliót le kell zárni és a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani papír formátumban, legalább egy példányban, vagy digitalizálva „pdf” formátumban. A portfóliót a vizsga előtt a vizsgabizottság értékeli. A vizsga napján a vizsgázónak legfeljebb 15 percben a vizsgabizottság előtt szóban be kell mutatnia portfóliójának legfontosabb elemeit. A vizsgázó a bemutatáshoz prezentációt felhasználhat. Ezt legfeljebb 15 perces szakmai szóbeli elbeszélgetés követi a portfólióban érintett szakmai témákkal kapcsolatban.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Portfólió 50%
   A portfólión belül:
   • A portfólió szakmai tartalma: 50%
   • A portfólió bemutatásának szakszerűsége: 20%
   • Az elvégzett feladatokkal kapcsolatos dokumentumok bemutatása: 30%
  • Szakmai megbeszélés 50%

  A vizsgatevékenység értékelése részletesen kidolgozott értékelőlap alapján történik. Értékelési szempontok: a portfólió logikai felépítése, a vizsgázó által elmondottak szakmai tartalma, a szakkifejezések helyes használata, összefüggések ismerete és helyes megítélése.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu