Mélyfúró - 2024 képzés

Mélyfúró képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Bányászat és kohászat
 • Szakképesítés azonosító száma: 07243001
 • Szakképesítés megnevezése: Mélyfúró
 • KEOR kód: 0724 Bányászat és kitermelőipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mélyfúró - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Mélyfúró képzés munkaterülete:

  A mélyfúró rendeltetésszerűen és biztonságosan működteti, valamint javítja és karbantartja a mélyfúrási, lyukbefejezési/kútjavítási és magfúrási tevékenység során használatos berendezéseket, eszközöket és műszereket. A mélyfúrási tevékenységek közben ellenőrzi, javítja és beállítja az öblítőközeg alapvető fizikai/kémiai és reológiai paramétereit. Közreműködik a mélyfúrási tevékenységek során felszínre kerülő kőzet- és fluidumminták szabályos kezelésében, tárolásában és szállításában. A lyukmélyítési folyamat során részt vesz a szelvényezési, béléscsövezési, cementezési, mentési, lyukegyensúly-helyreállítási, magfúrási, lyukbefejezési, kútjavítási, valamint kútfelszámolási munkafolyamatokban. Közreműködik a különféle típusú vízkutak és nyersanyagkutató fúrások kivitelezésében. Alkalmazza a mélyfúrási tevékenység közben a munka-, környezet-, egészség-, tűzvédelmiés biztonságtechnikai szabályokat, valamint a jogszabályi, hatósági és egyéb speciális előírásokat.

 • Mélyfúró képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Mélyfúró képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Mélyfúró képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A földkérget felépítő kőzetek pórusaiban tárolódó cseppfolyós és gáz/gőz halmazállapotú ásványi nyersanyagok az emberiség életében kitüntetett szerepet töltenek be, jelenlétükhöz jelentős gazdasági/politikai érdekek fűződnek. A mélyben elhelyezkedő nyersanyagtelepek (pl. kőolaj, földgáz, rétegvíz) kitermeléséhez kutak szükségesek, amelyek kiképzéséhez speciális berendezésekre és műszaki szaktudással rendelkező szakemberekre van szükség. A tervezhető munkabeosztással és kiemelkedő bérezéssel rendelkező mélyfúró szakemberekre nagy szükség van itthon és külföldön is, hisz a 21. században még a szénhidrogénekre alapuló világgazdásági rend lesz a meghatározó. Külön ki kell emelnünk a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz szerepét is, amely a globális felmelegedéssel terhelt világunkban az egyik legfontosabb ásványi nyersanyag lesz a közeljövőben!

 • Mélyfúró képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Mélyfúró képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Mélyfúró képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Mélyfúró szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A számítógép használatával megoldandó írásbeli feladatsor azokat az elméleti szakmai tanulási eredményeket kéri számon, amelyek a mélyfúrási, lyukbefejezési/kútjavítási és magfúrási tevékenységekhez kapcsolódnak. Az írásbeli vizsgán számon kért tudásanyagban szerepelnie kell a mélyfúrási, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó gépészeti és EBK speciális szakmai ismeretanyagnak is.
  Az írásbeli vizsgának tartalmaznia kell feleletválasztós (pl. teszt) és feleletalkotós (pl. rövid definíciók) típusú feladatokat is. A feladatsor kiegészül fotókkal, ábrákkal és videókkal illusztrált feladatokkal, amelyeken egy-egy jellemző, a mélyfúrásokhoz kapcsolódó berendezést, eszközt, műszert vagy munkafázist kell felismerni.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Mélyfúró gyakorlati szakmai kompetenciák

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat célja, hogy a vizsgázó tanúbizonyságot tegyen az általa tanult szakmában (mélyfúró) szerzett gyakorlati jártasságáról.
  A projektfeladatban portfóliót kell készíteni, amelyben a mélyfúró a szakmai haladásáról, annak eredményeiről tájékoztatja a vizsgabizottságot.

  A képzése ideje alatt vezetett „portfólió-napló” keretében a mélyfúró köteles egy központilag meghatározott online tárhelyre feltölteni a szakmai életútjának következő elemeit:

  • Számonkérések (témazárók, próbavizsga-feladatok) dokumentumai
  • Gyakorlati feladatok jegyzőkönyveinek dokumentumai
  • Ipari környezetben végzett gyakorlatok, mérések és vizsgálatok dokumentumai
  • Egyéb, szakmához kötődő tevékenységek dokumentumai

  Az online tárhelyre feltöltött portfólió formátumai: beszkennelt dokumentumok, fotók, videók, hanganyagok. A vizsgatevékenység előtt 30 nappal a portfóliót le kell zárni, és el kell végezni az értékelését. A vizsgatevékenység napján a mélyfúrónak maximum 15 percben a vizsgabizottság előtt szóbeli előadásban vázolnia kell portfóliójának legfontosabb elemeit, eredményeit. Az előadás során prezentációt felhasználhat. Ezt 15 perces szakmai szóbeli elbeszélgetés követi a portfólióban érintett szakmai témákkal kapcsolatban.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu