Hengerész - 2024 képzés

Hengerész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Bányászat és kohászat
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153007
 • Szakképesítés megnevezése: Hengerész
 • KEOR kód: 0715
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hengerész - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Hengerész képzés munkaterülete:

  A hengerész fémek egymással szemben forgó hengerek közötti nyújtását végzi meleg- vagy hideg állapotban, mely munkafolyamat során szalag-, lemez, profil-, drót- és csőtermékeket állít elő. Beállítja a hengerléshez szükséges alapértékeket (résméret, sebesség, hűtő-kenő folyadék adagolás, egyéb paraméterek). Ezeken túl végzi a hengerlést megelőző és az azt követő műveleteket (marás, revétlenítés, előmelegítés, közbenső hőkezelés, felületkezelés, kikészítés, csomagolás, stb.). Méri a kibocsájtott termék előírt paramétereit (hőmérséklet, geometriai méretek, egyenesség, síkkifekvés, stb.), ellenőrzi a felületi minőséget; nem-megfelelőség esetén beavatkozik. Az előírásoknak megfelelően rögzíti, dokumentálja a gyártás paramétereit, elvégzi a szükséges szerszámcseréket, üzemzavar esetén intézkedik a karbantartás elkezdéséről, a minőségi nem-megfelelőségekről a megfelelő formában jelentést tesz. Betartja és betartatja a hengerlési technológiákhoz tartozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, ilyen problémák esetén önállóan intézkedik.

 • Hengerész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 500 óra szakmai gyakorlat, ami valamilyen hengerműi technológiát alkalmazó termelő berendezésen végzett ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Hengerész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 650 óra
 • Hengerész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A hengerelt termékek felhasználása a gazdaság különböző ágazataiban hosszú idő óta növekvő tendenciát mutat. Ezen belül is meghatározó az autóipar, az építőipar, a gépgyártás, a háztartási cikkek előállítása, a csomagolóipar egyre növekvő és meghatározó szerepe. A piaci elvárásoknak mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben csak az elkötelezett, jól és folyamatosan képzett dolgozók tudnak hosszabb távon megfelelni. Ez a képzés ezen elvárások kielégítésének egyik legfontosabb eleme. A szakképesítés birtokában a munkavállaló különböző hengerműi berendezések kezelésére alkalmazható, ezzel munkaerő-piaci esélyei növekednek.

 • Hengerész képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Hengerész képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Hengerész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hengerész elméleti ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázók a hengerlés szélesebb elméleti hátterét jelentő alábbi témakörök közül dolgoznak ki kettőt:

  • A fémek meleghengerlésének metallurgiai (fémszerkezeti) vonatkozásai.
  • A fémek szerkezetének és tulajdonságainak változása hideghengerlésük folyamán.
  • A fémek ötvözésének jelentősége, a fő vas- és alumínium ötvözők és - ötvözettípusok.
  • Mit mutatnak meg az ötvözetek állapotábrái, hogyan készülnek ezek?
  • A fémek hőkezelésének elméleti háttere, gyakorlati szükségessége.
  • A főbb hőkezelő kemence-típusok működése, a gáztüzelés elmélete.
  • A fémek kristályszerkezetének jellemzői, főbb kristálytípusok.
  • A hengerlés fő munkavédelmi és környezeti hatásai.
  • A henger-üregezés fő fajtái, az ilyen hengerek alkalmazási területei.
  • Hengersor-típusok, hajtási módok, hengersorok főbb szerkezeti elemei.
  • Rúdacélok és hengerhuzalok hengerlési módjai.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatokhoz rendelt javítási-értékelési útmutató alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hengerész kompetenciák

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A Hengerész szakképesítés elsajátítása során – figyelemmel a nagyméretű, csak a munkahelyeken található technológiai berendezésekre – nincs mód és lehetőség a szakma teljes egészét felölelő gyakorlati vizsgát tenni a vizsga napján.
  A vizsgázó a szakmai-üzemi gyakorlata/munkája során végzett tevékenységeinek bemutatására portfóliót készít. A portfólió lehet papír alapú, vagy elektronikus dokumentáció (pl. prezentáció).
  A portfólió tartalmi elemei:

  • Az adott területen végzett munkafolyamat leírása;
  • A tanult, alkalmazott technológiák rövid bemutatása;
  • Az ott alkalmazott berendezések felsorolása, működésük ismertetése;
  • Az elvégzett feladattal kapcsolatos dokumentumok (pl. jegyzőkönyvek, bizonylatok), ezek másolatait csatolni kell;
  • A vizsgázó önértékelése saját teljesítményéről.

  A vizsgatevékenység előtt 10 nappal a portfóliót le kell zárni és a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani papír formátumban, legalább egy példányban, vagy digitalizálva „pdf” formátumban. A portfóliót a vizsga előtt a vizsgabizottság értékeli. A vizsgázó a vizsga napján szóban, vagy prezentációt felhasználva legfeljebb 10 percben bemutatja a portfóliót. Ezt legfeljebb 10 perces szakmai szóbeli elbeszélgetés követi a portfólióban érintett szakmai témákkal kapcsolatban.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés százalékos formában, részletesen kidolgozott értékelőlap alapján, az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

  • A portfólió szakmai tartalma: 60%
   Értékelési szempontok: szakmai munka és fejlődés.
  • Portfólió bemutatásának stílusa, előadásmódja: 10%
  • Szakmai szóbeli elbeszélgetés: 30%
   Értékelési szempontok: szakmai motiváltság; szaknyelv használata.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu