Külszíni bányász - 2024 képzés

Külszíni bányász képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Bányászat és kohászat
 • Szakképesítés azonosító száma: 07243002
 • Szakképesítés megnevezése: Külszíni bányász
 • KEOR kód: 0724 Bányászat és kitermelőipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Külszíni bányász - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Külszíni bányász képzés munkaterülete:

  A szakképesítés a külszíni szilárdásvány-kitermelő gépek, berendezések (termelő, szállító, törő, osztályozó, ásványelőkészítő, energia átalakító) üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges kompetenciákat tartalmazza.

  A szakképesítéssel rendelkező összetett szerelési, üzemeltetési, feladatokat végez, figyelemmel kíséri a berendezések működését, elvégzi a gépápolási, ellenőrzési és napi karbantartási feladatokat. Szakmai ismeretei alapján felfigyel a hibás működésre, jelentést készít. Külfejtéses technológiával jöveszt, szállít, nem hasznosítható anyagot lerakja, hasznos anyagot feldolgozásra továbbítja, több összekapcsolt gép teljesítményét összehangolja. Munkavégzésnél használja a munkavédelmi védőruházatot, balesetnél elsősegélyt nyújt, védi a munkahelyi környezetet, munkagépek és személyek együttes munkavégzésénél felismeri a veszélyforrásokat.

 • Külszíni bányász képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képzés megkezdésének feltétele fél év bányaüzemi munkavégzés.

 • Külszíni bányász képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Külszíni bányász képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Magyarország jelentős hasznosítható, külszíni fejtéssel művelhető ásványkinccsel rendelkezik. Építőipari felhasználáson felül jelentős az export-célú hasznosítás is. Vasúti fejlesztések területén a kőre, az építőipar területén a betonhoz szükséges kavicsra, homokra szükség van. A villamosenergia termelés és az energiaellátás biztonságát a hazai energiahordozók biztosítják. Bányászat, kőfejtés ágazatban foglalkoztatottak száma egyenletes növekedést mutat, 2019-ben 12 100 fő. Külfejtéses bányaüzemekben évi 40 millió köbméter szilárdásvány kitermelése folyik.

 • Külszíni bányász képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Külszíni bányász képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Külszíni bányász képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  Nincs.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Külszíni bányász gyakorlati szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1 vizsgarész:
  Tanulmányi időszak alatt készített portfólió bemutatása, ismertetése.

  A portfólió elemei

  • Gyakorlati feladat dokumentálása (feladat leírása, alkalmazott szerszámok, eszközök, technológiai folyamat),
  • Szerelési folyamat leírása (feladat leírása, alkalmazott szerszámok, eszközök, folya-matábra),
  • Új szakmai ismeretek bemutatása (szakmai ismeret leírása, újszerűség bemutatása).

  A portfólió tartalmazhat képeket, filmeket, lehet papíralapú, vagy elektronikus. A portfólió bemutatása igazodjon a legcélszerűbb bemutatási módhoz (prezentáció), tartalmazzon szóbeli kiegészítést. A portfóliót és a hozzá készített prezentációt a gyakorlati vizsga előtt 10 munkanappal kell a vizsgaszervezőhöz benyújtani.

  2. vizsgarész:
  A vizsga helyszínén, kézi szerszámokkal, egyszerű gépegység (szivattyú, munkahenger, fék, fogaskerékhajtás, tengelykapcsoló) szét- és összeszerelése.
  A feladat végrehajtását a vizsgabizottság részletesen kidolgozott értékelőlap alapján értékeli.


  Gépegység szerelésének, karbantartásának, szóbeli bemutatása.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 75 perc
  1. vizsgarész 15 perc, 2. vizsgarész 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu