Gépi kovács - 2024 képzés

Gépi kovács képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Bányászat és kohászat
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153002
 • Szakképesítés megnevezése: Gépi kovács
 • KEOR kód: 07153
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gépi kovács - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gépi kovács képzés munkaterülete:

  Gyártási dokumentáció, kovácsrajz, alapján hideg és/vagy meleg képlékeny alakítással, ipari kovácsolt terméket (elő- illetve készgyártmány) állít elő. Ellenőrzi a szükséges anyagokat, eszközöket. Működteti a munkavégzéshez szükséges gépi kovácsoló berendezéseket (szabadon alakító és süllyesztékes kovácsoló, valamint sajtoló-, hajlító-, egyengető gépek). Darukötözői-teherkötözői feladatokat lát el. Kezeli, üzemelteti a segéd és kiszolgáló berendezéseket. Képlékeny alakításhoz és utókezeléshez tartozó hőkezelési eljárásokat végez. Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezést kezel. Munkája során korszerűbb és egyre inkább számítógép vezérelt berendezéseket is alkalmaz. Technológiai utasításnak megfelelően dokumentálja a kovácsolás paramétereit. Egyszerű ipari mérő- és ellenőrző eszközöket használ.

 • Gépi kovács képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: fémelőállítással, fémfeldolgozással kapcsolatos munkaterületen szerzett 1 év releváns szakmai ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Gépi kovács képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 380 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Gépi kovács képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A gépi kovács szakma egy hiányszakma, amely összetett szaktudást és a modern gépi berendezések ismeretét, működtetését igényli. A gépi kovácsolás ma és a jövőben is az ipar egyik meghatározó területe. Az acélnak és a színesfémeknek hideg vagy képlékeny alakítása izgalmas és érdekes kihívás, mindazok számára, akik szeretnek látványos eredményeket elérni, akik szeretnének szerte ágazó anyagismerettel rendelkezni és szeretik a nagyteljesítményű gépeket. Akik jó fizikummal és kreativitással rendelkeznek, valamint tudnak csapatban is dolgozni.

 • Gépi kovács képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gépi kovács képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gépi kovács képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gépi kovácsolás ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladatban elkészítendő kovácsdarabra vonatkozó feleletalkotós elméleti kérdések az alábbiak szerint:

  • Gépi kalapáccsal végzett alapműveletek leírása, vázlatrajza. Az alapműveletekben előforduló lehetséges hibák és javításuk.
  • A kiinduló anyag fémtani jellemzői, kovácsolhatósága, a benne lévő elemek hatása a kovácsolhatóságra.
  • Az adott fém hevítési és hűtési sebessége, a kovácsolási hőtartomány, végső hőkezelés
  • A használt kovács- és segéd berendezések, segédeszközök, segédanyagok megnevezése, a legfontosabb jellemzőik.
  • A feladat végrehajtásának műveleti sorrendje.
  • A kovács darab ellenőrzéséhez használt mérőeszközök megnevezése

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: -

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gépi kovácsolás

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. feladat: A gépi kovácsoláshoz szükséges alapműveletekből (nyújtás, szélesítés, duzzasztás, zömítés, vágás, leszabás, vállazás, lépcsőzés, nyakalás, áttolás, lyukasztás, hasítás, hajlítás, csavarás) tételhúzás alapján kétféle alapművelet bemutatása.

  2. feladat: Adott kovácsrajz szerint gépi kovácsolással munkadarab elkészítése

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc. Ebből az 1. feladatra 80 perc, a 2. feladatra 120 perc áll rendelkezésre.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70% ezen belül az 1. feladat 40%, a 2. feladat 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Munkavégzés szakszerűsége, pontossága, a technikai és technológiai folyamatokra vonatkozó előírások betartása, a munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályok alkalmazása, valamint a munkadarab minőség alapján történő elbírálása.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu