Színpad- és porondtechnikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Színpad- és porondtechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 521 08
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színpad- és porondtechnikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3714
Díszletező, díszítő

A színpad- és porondtechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az előadóművészeti intézményben az üzemi terület, elsősorban a színpad/porond szakmai munkafolyamatának koordinálása. Az előadások technikai kiszolgálását végző műszaki személyzet tagjaként közös és speciális részfeladatok elvégzésével az előadás lebonyolítása. Az előadás lebonyolításához szükséges beépített technikai eszközök működtetése, azok működőképességének fenntartása, karbantartás és ellenőrzések megszervezése. Az előadás lebonyolításához szükséges díszlet, kellék, rekvizit elemek beépítése, azok biztonságos üzemeltetésének biztosítása, ellenőrzése. A nézők által látható területekre - játéktér/színpad/porond, az előadás során felhasználásra kerülő díszlet, kellék, rekvizit elemek megfelelő időben, az előadás művészi elvárásainak szem előtt tartásával, az adott technikai lehetőségeket leghatékonyabban felhasználó módon való behelyezése, illetve kibontása. A nézők által nem látható üzemi területeken, az előadás díszlet, kellék, rekvizit elemeinek, előkészítése, elrendezése, a leghatékonyabb módon történő gyors beállításra való felkészítése. Az előadóművészeti intézmény művészi előadó tereinek és azok kiszolgáló egységeinek rendjének biztosítása, a működőképesség folyamatos fenntartása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • betartani a színházi/cirkuszi és a raktározási területek üzemszerű működésének szabályait,
 • betartani a színházi/cirkuszi tevékenységhez kapcsolódó munka- és balesetvédelmi szabályokat,
 • betartani a cirkuszi tevékenységhez kapcsolódó biztonságtechnikai-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat,
 • betartani a színház/cirkuszi, díszletek, rekvizitek, pódiumi eszközök, kellékek, technikai eszközök mozgatásával kapcsolatos balesetvédelmi szabályokat,
 • betartani a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat,
 • ellátni a színházi/cirkuszi kellékek és eszközök mozgatásával okozott balesetekhez kapcsolódó alapvető elsősegély-nyújtási feladatokat,
 • felmérni és jelezni az anyagszükségleteket,
 • javaslatot tenni a jövőbeni eszköz, és kellékigényekre,
 • szükség szerint jegyzőkönyvezni elvégzett munkáját,
 • általános üzemeltetési és produkciós feladatokat végezni,
 • színház-, cirkusz-, és porondtechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végezni,
 • műszaki ügyintézői tevékenységeket ellátni,
 • kivitelezési ügyeket ellátni,
 • karbantartási javítási, fejlesztési munkákat végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 521 07
Színháztechnikus, szcenikus
54 213 01
51 521 06
Színpadi díszítő, berendező

A képzés feltételei

A színpad- és porondtechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például nyári koncertek, fellépések, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 54 521 08 azonosító számú, Színpad- és porondtechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 12071-16 Színpad és a porond biztonságtechnikája
 • 12068-16 Cirkusz- és porondtechnika
 • 12069-16 Színpadi és porond alsógépészet üzemtana
 • 12070-16 Színpadi és cirkusz zsinórpadlás üzemtana

A színpad- és porondtechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Egy előzetesen elkészített, színpad vagy porond, színpadtechnikai berendezések beépítését tartalmazó alaprajz, gépészeti jelölések és a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alkalmazásával bemutatott szakdolgozat elkészítése, a meghatározott szakmai szempontok szerint.


A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu