Zsinórpadlás-kezelő - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Zsinórpadlás-kezelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 521 08
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Zsinórpadlás-kezelő - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A zsinórpadlás-kezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az előadó–művészeti intézményben a játéktér/színpad/porond szintje felett történő munkálatok koordinálása, az előadások technikai kiszolgálását végző műszaki személyzet tagjaként közös és speciális részfeladatok elvégzésével az előadás lebonyolítását szolgálja ki oly módon, hogy egyrészt részt vesz a technikai kiszolgáló csoport közösségi munkájában, de különös tekintettel biztosítja az felsőgépészet nyújtotta technikai lehetőségek leghatékonyabb felhasználását.


Az előadás lebonyolításához szükséges díszlet, kellék, rekvizit elemek leghatékonyabb módon történő beemelése az előadói színtérre, a kezelésére bízott zsinórpadlás, felsőgépészeti technikai eszközök /trégerek, ponthúzók, személyemelők, röptető rendszerek/ biztonságos üzemeltetése útján. Az előadásban szereplő személyek, állatok, díszletek és kellékek beemelése, felülről történő mozgatása a legbiztonságosabb módon a művészi elképzelés megvalósítása érdekében. Az előadás lebonyolításához szükséges beépített felsőgépészeti technikai eszközök működtetése, azok működőképességének fenntartása, karbantartás és ellenőrzések, szükséges javítások megszervezése. A kézi működtetés koordinálása, a számítógépes működtetés programozása. A felsőgépészeti eszközökbe való rögzítések balesetmentes, biztonságos megoldása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • üzemeltetni és karbantartani a felsőgépészeti cirkuszi és színházi gépeket (akár kézi, akár motoros üzemeltetésű) – díszlethúzók, világítási tartók, ponthúzók – a gyári és forgalmazói előírások szerint.
 • biztosítani az előírásoknak megfelelően az ellenőrzést illetve irányítani az időnkénti karbantartást végző szakemberek munkáját
 • eleget tenni a rábízható karbantartási munkálatoknak – tisztítás, takarítás, időnkénti apróbb karbantartási műveletek.
 • a felsőgépészet működtetése során betartani és betartatni a színházi/cirkuszi tevékenységhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályokat.
 • részt venni a próba porond és színpadtechnikai folyamatában
 • begyűjteni az információkat egy új produkció porond és színpadtechnikai létrehozásához
 • kezelni a kellék– és bútor jelzéseket a felsőgépészetet magába foglaló (díszlethúzó, ponthúzó) gépek tekintetében
 • elsajátítani, végrehajtani a színpadtechnikai instrukciókat a próba folyamán
 • beprogramozni a látvány– és színpadtechnikai jeleket
 • ellenőrizni és korrigálni a beállított látvány– és színpadtechnikai jeleket
 • rögzíteni a szcenáriumban az instrukciókat
 • előkészíteni a kijelölt munkaterületet
 • beépíteni a tervrajznak megfelelően a díszletet
 • felügyelni a próbák és előadások színpadtechnikai biztonságát
 • lebontani, elszállítani a beépített díszletelemeket
 • szállítani és raktározni a használaton kívüli díszletelemeket, bútorokat és kellékeket
 • jelezni és elkülöníteni a hibás színpadtechnikai eszközöket
 • tisztítani, karbantartani a színpadtechnikai és gépészeti eszközöket
 • rendkívüli esetben felettesével, illetve a karbantartást végző személyekkel felvenni a kapcsolatot, és tájékoztatni a felmerült problémákról
 • rendkívüli esetben jegyzőkönyvet készíteni
 • karbantartási naplót (Gépkönyvet) vezetni az egyes gépekről

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A zsinórpadlás-kezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 521 08 azonosító számú, Zsinórpadlás-kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12070-16 Színpadi és cirkusz zsinórpadlás üzemtana
 • 12071-16 Színpad és a porond biztonságtechnikája

A zsinórpadlás-kezelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Egy előzetesen elkészített, színpad vagy porond, színpadtechnikai berendezések beépítését tartalmazó alaprajz, gépészeti jelölések és a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alkalmazásával bemutatott szakdolgozat elkészítése, a meghatározott szakmai szempontok szerint. A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu