Színpadi alsógépezet kezelő - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Színpadi alsógépezet kezelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 521 05
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színpadi alsógépezet kezelő - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A színpadi alsógépezet kezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az előadóművészeti intézményben a játéktér/színpad/porond szintje alatt történő munkálatok koordinálása, a előadások technikai kiszolgálását végző műszaki személyzet tagjaként közös és speciális részfeladatok elvégzésével az előadás lebonyolításának kiszolgálása oly módon, hogy egyrészt részvétel a technikai kiszolgáló csoport közösségi munkájában, különös tekintettel az alsógépészet nyújtotta technikai lehetőségek leghatékonyabb felhasználásának biztosítása.


Az előadás lebonyolításához szükséges díszlet, kellék, rekvizit elemek leghatékonyabb módon történő beemelése az előadói színtérre, a kezelésére bízott alsógépészeti technikai eszközök biztonságos üzemeltetése útján. Az előadásban szereplő személyek, állatok, díszletek és kellékek beemelése, mozgatása a legbiztonságosabb módon a művészi elképzelés megvalósítása érdekében. Az előadás lebonyolításához szükséges beépített alsógépészeti technikai eszközök /forgószínpad, forgótárcsa, süllyedő, személyemelő, stb./ működtetése, azok működőképességének fenntartása, karbantartás és ellenőrzések, szükséges javítások megszervezése. A kézi működtetés koordinálása, a számítógépes működtetés programozása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • üzemeltetni és karbantartani az alsógépészeti cirkuszi és színházi gépeket – színpadi süllyedő, emelő, forgószínpad – a gyári és forgalmazói előírások szerint.
 • az előírásoknak megfelelően biztosítani az ellenőrzést, illetve irányítani az időnkénti karbantartást végző szakemberek munkáját
 • eleget tenni a karbantartási munkálatoknak – tisztítás, takarítás, időnkénti apróbb karbantartási műveleteket
 • betartani és betartatni az alsó gépészet működtetése során a cirkuszi tevékenységhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályokat
 • begyűjteni az információkat egy új produkció színpadtechnikai létrehozásához
 • kezelni a kellék– és bútor jelzéseket az alsógépészetet magába foglaló gépek tekintetében
 • elsajátítani, végrehajtani a porond és színpadtechnikai instrukciókat a próba folyamán
 • beprogramozni a látvány– és színpadtechnikai jeleket
 • ellenőrizni és korrigálni a beállított látvány– és színpadtechnikai jeleket
 • rögzíteni a szcenáriumban az instrukciókat
 • előkészíteni a kijelölt munkaterületet
 • beépíteni a tervrajznak megfelelően a díszletet
 • felügyelni a próbák és előadások színpadtechnikai biztonságát
 • lebontani, elszállítani a beépített díszletelemeket
 • rendkívüli esetben jegyzőkönyvet készíteni
 • karbantartási naplót (Gépkönyvet) vezetni az egyes gépekről

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A színpadi alsógépezet kezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 521 05 azonosító számú, Színpadi alsógépezet kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12069-16 Színpadi és porond alsógépészet üzemtana
 • 12071-16 Színpad és a porond biztonságtechnikája

A színpadi alsógépezet kezelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Egy előzetesen elkészített, színpad vagy porond, színpadtechnikai berendezések beépítését tartalmazó alaprajz, gépészeti jelölések és a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alkalmazásával bemutatott szakdolgozat elkészítése, a meghatározott szakmai szempontok szerint. A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Egy előzetesen elkészített, színpad vagy porond, színpadtechnikai berendezések beépítését tartalmazó alaprajz, gépészeti jelölések és a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alkalmazásával bemutatott szakdolgozat elkészítése, a meghatározott szakmai szempontok szerint. A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu