Színpadi magasépítő - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Színpadi magasépítő
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 521 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színpadi magasépítő - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3714
Díszletező, díszítő

A színpadi magasépítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Álladó és időszakosan működő előadóművészeti játéktér és nézőtér építése. Állandó vagy időszakosan működő előadóművészeti térben két méternél magasabb díszlet, illetve tartószerkezet építése. Hang, fénytechnikai eszközök állványrendszerének építése, technikai eszközök rögzítése. Időszakosan épített előadóművészeti terek/színpadok cirkuszsátrak, nézőterek, hang fénytornyok, fedések/ biztonságos, a talaj és időjárási viszonyoknak megfelelő módon történő építése, az állékonyság ellenőrzése, az épített eszközök használatba helyezésének engedélyezése. Az épített magas szerkezetek terhelhetőségének ellenőrzése, a technikai eszközök rögzítésének, művészi munka megkezdésének és a közönségforgalom megnyitásának engedélyezése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • betartani és betartatni a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait,
 • segédeszközök és munkaeszközök segítségével megközelíteni a munkaterületet (kötéltechnikai eszközök, daruskocsi, kosaras emelő, mozgatható állvány, csörlők),
 • rögzíteni magát a munkavégzés helyszínén,
 • elvégezni a szükséges munkát, munkafeladatot,
 • a munkavégzés alatt folyamatosan ellenőrizni a szükséges biztosítás meglétét,
 • zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben,
 • gondoskodni, hogy illetéktelen személy ne férjen hozzá a kiépített biztosító és ereszkedő rendszerhez,
 • napi szinten ellenőrizni saját maga és társa felszerelését,
 • a sérült, nem megfelelő műszaki állapotú eszközöket cserélni vagy cseréltetni,
 • ellenőrizni a felszerelést, dokumentálni,
 • nyilvántartási naplót vezetni az eszközök állapotáról, szavatosságáról,
 • a felszereléseket az előírásoknak megfelelően tárolni,
 • karbantartani a felszereléseit,
 • kiválasztani az egyéni védőeszközöket, figyelembe véve azok együtt használhatóságát,
 • felszerelni önmagát a munkavégzéshez szükséges kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel,
 • erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat,
 • meghatározni a rögzítési pontokat,
 • kötélrögzítési pontokat elhelyezni, illetve bekötni a köteleket az előkészített pontokhoz (standépítés),
 • ellenőrizni a biztosítási elemek állapotát,
 • elölmászásból elérni a munkaterületet (társbiztosítás segítségével),
 • kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégzi a munkát,
 • kötélről kötélre való átszereléssel megközelíteni a munkaterületet,
 • emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát,
 • meghatározni a tárgy vagy anyag mozgatási útvonalát,
 • emelési tervet készíteni a várható terhelések figyelembevételével,
 • kiválasztani és előkészíteni a tárgy súlyának és a mozgatás jellegének megfelelő eszközöket,
 • előkészíteni a tárgyat és az anyagot a mozgatáshoz,
 • előkészíteni a tárgy és az anyag fogadását és annak a helyszínen történő rögzítését,
 • gépi vagy kézi erővel emelést, mozgatást végezni,
 • a munka elvégzését követően a munkaterületet tisztán és kifogástalan műszaki állapotban hagyni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A színpadi magasépítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  54 521 08 Színpad- és porondtechnikus


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 55 521 03 azonosító számú, Színpadi magasépítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12073-16 Színpadi magasépítés biztonságtechnikája
 • 12074-16 Színpadi magasépítés technikája

A színpadi magasépítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Egy előzetesen elkészített, időszakosan épített előadóművészeti tér/színpad cirkuszsátor, nézőtér, hang fénytorony, fedés/ műszaki vázlatát tartalmazó alaprajz, gépészeti jelölések és a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alkalmazásával bemutatott szakdolgozat elkészítése, a meghatározott szakmai szempontok szerint. A vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu