Fluidumkitermelő technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Fluidumkitermelő technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 544 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fluidumkitermelő technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3111
Bányászati technikus
 • Bányaipari aknász technikus
 • Gázipari technikus
 • Geológiai technikus
 • Geológus-geofizikus technikus
 • Kőolaj-és gázfúró technikus
 • Külszíni bányaipari technikus
 • Mélyfúró technikus
 • Mélyművelési bányaipari technikus
 • Olajipari technikus

A fluidumkitermelő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzését végzi, feladata az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása


Bányászati tevékenységek ellenőrzését, normaidő-, teljesítmény mérését, ásványvagyon felmérését, termelvény- és készletmennyiség becslését, mérését végzi


Részt vesz a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, valamint végrehajtásában


Érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát ellenőrzi, a munkakörnyezetet figyelemmel kíséri, gondoskodik a biztonság fenntartásáról


Művelési határokat, tevékenységi terület tűz ki, termelő-berendezéseket, munkaeszközöket választ ki


Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi, azokat karban tartja


Biztonsági berendezéseket működtet


Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel, mentesít


Közlekedési utakat készít, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat épít, energiaellátást kiépít.


Emelő-, vontató-, fúró-, szállítóberendezéseket kezel, biztosítószerkezeteket, berendezéseket alkalmaz.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni
 • elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a vállalást
 • elkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat
 • irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat
 • megszervezni az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket
 • elvégezni a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket
 • tervezni és irányítani a karbantartási feladatokat
 • tervezni és szervezni a javítási feladatokat
 • tervezni és szervezni az átalakítási, korszerűsítési munkákat
 • tervezni és szervezni a bontási, hulladékkezelési és – hasznosítási feladatokat
 • elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket
 • működtetni a különböző fluidumkitermelő-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit
 • szénhidrogén mezők gyűjtő- és előkészítő rendszereit kezelni
 • termelő kutakat, szállító távvezetékeket ellenőrizni
 • szerelési vázlatot készíteni
 • energetikai méréseket, számításokat végezni
 • szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezelni, üzemeltetni
 • mélyfúró berendezésen kőzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végezni
 • gépeket, berendezéseket karbantartani, gondoskodni az üzemszerű működésükről
 • fluidum kitermelést végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 544 02
31 544 03
34 544 02

A képzés feltételei

A fluidumkitermelő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 544 02 azonosító számú, Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10196-16 Bányászati alapismeretek
 • 10200-16 Bányászati alapok
 • 10204-16 Mélyfúró feladatok
 • 10201-16 Fluidumkitermelő feladatok
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A fluidumkitermelő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu