Gázipari technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gázipari technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 544 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gázipari technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3111
Bányászati technikus
 • Bányaipari aknász technikus
 • Gázipari technikus
 • Geológiai technikus
 • Geológus-geofizikus technikus
 • Kőolaj-és gázfúró technikus
 • Külszíni bányaipari technikus
 • Mélyfúró technikus
 • Mélyművelési bányaipari technikus
 • Olajipari technikus

A gázipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A földgáz-szolgáltatás területén gázelosztó hálózatok üzemeltetésében, felügyeletében, karbantartásában vesz részt. Kiválasztja, csatlakoztatja, beszabályozza, javítja és karbantartja a különböző gáztüzelő berendezéseket. Részt vesz a gáz mennyiségmérők javításában, hitelesítésében. Tüzeléstechnikai, energetikai és károsanyag-emissziós méréseket végez. Csöveket, csőkötéseket szerel. Függőleges csőterveket, vízszintes alaprajzokat értelmez, gáztervekhez anyag- és eszköz igényt állít össze. Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi, biztonsági berendezéseket működtet. Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel, mentesít. Betartja és betartatja a szakterületre jellemző munka-, tűz- és balesetvédelmi rendszabályokat. Havária esetén részt vesz az elhárítási tevékenységben. Pébégáz üzemű berendezéseket kezel, karbantart. Részt vesz a földalatti gáztárolók üzemeltetésében, felügyeletében. Részt vesz a biogáz üzemek működtetésében, a biogáz hasznosításában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Nyomásszabályozó állomásokat üzembe helyezni, javítani, karbantartani
 • Karbantartási munkákat tervezni, elvégezni
 • A megfelelő gáztüzelő berendezést kiválasztani, a fogyasztói vezetékhez csatlakoztatni, beüzemelni, beszabályozni, karbantartani és javítani
 • A gázfogyasztót a gázkészülék biztonságos és gazdaságos üzemeltetésére kioktatni
 • Tüzeléstechnikai méréseket végezni, a mérés során kapott eredményeket kiértékelni
 • Szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát elvégezni, a kapott eredményt értékelni, dokumentálni
 • PE csöveket kezelni, hegeszteni
 • A megfelelő hegesztési eljárásokat kiválasztani
 • A hegesztésre vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat betartani, betartatni
 • A tűzvédelmi rendszabályok betartását ellenőrizni
 • Szerelési vázlatot készíteni
 • Gáztervek alapján anyag- és szerszámigényt összeállítani, gázszerelések technológiai lépéseit összeállítani
 • Értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni
 • Elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a tételes anyagjegyzéket
 • Előkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat
 • Irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat
 • Hőközpontokat, kazánházakat üzemeltetni
 • Tervezni és irányítani a karbantartási, javítási és szerelési feladatokat
 • Elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket
 • Propán-bután hálózatokat, falugáz rendszereket üzemeltetni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 544 02
szakképesítés
54 544 01
szakképesítés

A képzés feltételei

A gázipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 544 03 azonosító számú, Gázipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10202-16 Gázipari technikusi feladatok
 • 10200-16 Bányászati alapok
 • 10196-16 Bányászati alapismeretek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A gázipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu