Bányaművelő technikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 544 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bányaművelő technikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3111
Bányászati technikus
 • Bányaipari aknász technikus
 • Gázipari technikus
 • Geológiai technikus
 • Geológus-geofizikus technikus
 • Kőolaj-és gázfúró technikus
 • Külszíni bányaipari technikus
 • Mélyfúró technikus
 • Mélyművelési bányaipari technikus
 • Olajipari technikus

A bányaművelő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Általános szakmai tudással rendelkező technikus, aki ismeri a külfejtéses és a mélyművelésű bányák munkafeladatait és az ott használatos gépek, berendezések üzemeltetését, karbantartását. Ezen munkafeladatok esetén a szén, érc, ásvány, bauxit, kő, homok stb. kitermeléséhez szükséges munkakörök betöltéséhez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és középfokon ismeri a vezetői munkafeladatokat.


Szilárd ásványok kitermelésével foglalkozik. Munkaköri leírása, utasítások, valamint konkrét munkamegbízás alapján feltárást, letakarítást, előkészítést, termelést, vagy felhagyást végez, jövesztés, biztosítás, rakodás, szállítás részfolyamatokkal. A folyamatok során betartja és betartatja az előzőekben felsorolt, utasításokban meghatározott szakmai ismereteket. Betartatja a gépek kezelésével, üzemeltetésével, indításával, és karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Ismeri a munkahelyének jellemző veszély forrásait, ezeknek megfelelően hoz döntéseket, ad és végrehajt utasításokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • betartani és betartatni a munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat;
 • gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről, képes elsősegélyt nyújtani;
 • használni a technológiai dokumentációkban alkalmazott szabványos jelképes jelöléseket;
 • kialakítani a munkahelyet, munkakörnyezetet;
 • meghatározni és biztosítani a szükséges munkaerőt, munkaeszközt;
 • tervezni a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját;
 • munkaterületén szakellenőrzést végezni, irányítani a munkafeladatokat;
 • ellenőrző méréseket végezni, mérőműszereket alkalmazni;
 • bányászati gépek, berendezések alkalmazását, működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni annak biztonságos voltáról;
 • kis- és középjavítási műveleteket végezni;
 • napi karbantartási műveleteket végezni;
 • betartani és betartatni a szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat;
 • gondoskodni a keletkező mérgező gázok hatásainak csökkentéséről;
 • intézkedni a váratlan események bekövetkeztekor;
 • részt venni bányamentési feladatok ellátásában és irányításában;
 • fejtési munkát végeztetni, jövesztő gépet kezeltetni, biztosítószerkezetet, berendezést kezeltetni;
 • rekultivációs feladatokat végeztetni, terepmunkát ellenőrizni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 544 03
szakképesítés
34 544 02
szakképesítés

A képzés feltételei

A bányaművelő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 544 01 azonosító számú, Bányaművelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11420-12 Külszíni bányászat
 • 10198-12 Logisztika, karbantartás
 • 10196-16 Bányászati alapismeretek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10194-12 Bányagépek működtetése
 • 10199-12 Termelési feladatok
 • 10195-12 Bányaipari technikus feladata
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A bányaművelő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu