Vízügyi technikus - 2024 képzés

Vízügyi technikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Környezetvédelem és vízügy
 • Szakma szakmairányai: Települési vízgazdálkodó,
  Területi vízgazdálkodó,
  Vízgépészet
 • Szakma megnevezése: Vízügyi technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 1021 14 04
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 70 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 80 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízügyi technikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vízügyi technikus képzés munkaterülete

 • Vízszintes értelmű geodéziai méréseket végez. Műszaki dokumentációhoz kapcsolódó szabadkézi rajzot, műszaki rajzot, helyszínrajzot készít. Elkészített műszaki rajzokat, vagy térképeket felhasználói szinten olvas. Villamos berendezéseket üzemeltet, egyszerű gépészeti feladatokat lát el. Időjárási elemeket mér, valamint a vízügyi és környezeti mintákhoz kapcsolódó fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságokat vizsgál terepi és laboratóriumi körülmények között. Mérései, valamint az azokhoz kapcsolódó számításai során a mértékegységeket, azok átváltásait pontosan használja. A mérési adatokat rendszerezi, egyszerű matematikai módszerekkel feldolgozza, eredményeit számszerűen, vagy grafikusan megjeleníti. Környezetvédelmi és vízügyi szöveget, folyamatábrát értelmez, elemez és ez alapján további tevékenységeket határoz meg. A megfigyelt környezeti jelenségeket és folyamatokat egyszerűen modellezi. Munkáját, tevékenységeit a környezeti fenntarthatóság állandó figyelembevételével szervezi.

 • Szakmairány: Települési vízgazdálkodó

  A szakember a települések víziközműveinek (víztermelés, víztisztítás, vízellátó hálózat, csatornahálózat, szennyvíztisztítás) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeket végzi részben önállóan, részben mérnöki irányítás mellett.Geodéziai és vízmérési feladatokat végez, vízminőségi vizsgálatokat folytat. Az adatok feldolgozásához digitális eszközöket használ. Víz- és szennyvízhálózatok folyamatirányítási feladatait végzi üzemeltetési utasítás alapján. Víz- és szennyvíz kezelő technológiák berendezéseinek működését felügyeli, hibaelhárítást végez. Ezen területekhez tartozóan engedélyezési kérelmekhez adatokat gyűjt, értékel, dokumentációt készít, a kapcsolódó jogszabályokat alkalmazza. Kivitelezési munkák során résztevékenységeket szervez, irányít, ellenőriz. Kapcsolatot tart a lakossági és a vállalati ügyfelekkel. A környezet- és természetvédelmi előírásokat betartja. A szakmai tudását rendszeresen fejleszti, továbbképzéseken vesz részt.

 • Szakmairány: Területi vízgazdálkodó

  A szakember az egyre sűrűbben előforduló szélsőséges időjárás miatt bekövetkező vízkárok (árvíz, belvíz) elhárítását végzi. Tározás, vízlépcső, folyószabályozás és mezőgazdasági vízhasznosítási (öntözés, halastó) területeken mérnöki irányítással műszaki tervezési, létesítési, üzemeltetési és fenntartási feladatokat végez. A létesítési, az üzemeltetési és a fenntartási feladatokhoz kapcsolódó műveket (medrek, csatornák, szivattyútelepek,) kezel. Vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges adatokat gyűjt, feldolgoz és értékel digitális eszközök használatával. Geodéziai méréseket végez, a hozzá kapcsolódó dokumentációt elkészíti. A műtárgyakat és a kapcsolódó csővezetékeket, szerelvényeket üzemelteti. Ezen területekhez tartozóan engedélyezési kérelemhez adatokat gyűjt, rendszerez, dokumentációs feladatokat végez. Kivitelezési munkák során középvezetői – művezetői feladatokat végez. Munkája során a kapcsolódó jogszabályokat alkalmazza, kapcsolatot tart a lakossági és a vállalati ügyfelekkel. A környezet- és természetvédelmi előírásokat betartja. Továbbképzéseken vesz részt, a szakmai tudását rendszeresen fejleszti.

 • Szakmairány: Vízgépészet

  A szakember a vízgazdálkodási (vízügyi, víziközmű) feladatokhoz kapcsolódó gépészeti és automatizálási feladatokat végez a vonatkozó üzemelési utasítás és mérnöki irányítás alapján. Felkészül a vízügyi szakma műszaki és gépészeti feladatainak önállóan történő elvégzésére, az üzemeltetés biztosításához szükséges gyakorlati műszaki feladatok végrehajtására. Munkáját a terepi, és a műhelykörnyezetben önállóan, természet-és környezettudatosan végzi. Önállóan mér, megfigyelési és mérési eredményeket összegez, értékel és ezekből a tapasztalatokból a gépészeti és üzemi problémákat kreatívan, de a szakmai előírásoknak megfelelően elhárítja és megelőzi.Értelmezi az irányítástechnikai jeleket, jelzéseket, a távadás, távvezérlés módjait. Használja víziközművek technológiai folyamatirányító szoftvereit. Olvassa, értelmezi, ismeri a leggyakrabban használt gépészeti és villamos tervezési és kivitelezési ábrázolási módokat (tömbvázlat, elrendezési rajz, bekötési rajz, szerelési rajz). Ismeri a vízügyi kisműtárgyak, tiltók, zsilipek felépítését, ezeket karbantartja fenntartási feladatait tervezi és irányítja. A víziközmű, és a vízügyi létesítmények gépeit, gépláncait, képes a tervezett feladatokra felkészíteni és üzemszerű működésüket biztosítani.Továbbképzéseken vesz részt, szakmai tudását rendszeresen fejleszti.

 • Vízügyi technikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Települési vízgazdálkodó

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   Települési vízgazdálkodó

  3136

  Műszaki rajzoló, szerkesztő

   

  3139

  Egyéb, máshova nem sorolható

  technikus– Vízügyi technikus

   

  3190

  Egyéb műszaki foglalkozású–

  Település vízgazdálkodó

  3910

  3910 Egyéb ügyintéző

  Vízügyi ügyintéző

   

  4190

  Egyéb, máshová nem sorolható

  irodai, ügyviteli foglalkozású

  Vízügyi ügyintéző

  4229

  4229 Egyéb ügyfélkapcsolati

  foglalkozású

  Vízügyi ügyintéző

 • Szakmairány: Területi vízgazdálkodó

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  Területi vízgazdálkodó

  3136

  Műszaki rajzoló, szerkesztő

   

  3139

  Egyéb, máshovanem sorolható

  technikus– Vízügyi technikus

   

  3190

  Egyéb műszaki foglalkozású–

  Területivízgazdálkodó

   

  3910

  Egyéb ügyintéző

  Vízügyi ügyintéző

   

  4190

  Egyéb, máshová nem sorolható

  irodai, ügyviteli foglalkozású

  Vízügyi ügyintéző

   

  4229

  Egyéb ügyfélkapcsolati

  foglalkozású

  Vízügyi ügyintéző

 • Szakmairány: Vízgépészet

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  Vízgépészet

  3136

  Műszaki rajzoló, szerkesztő

   

  3910

  Egyéb ügyintéző

  Vízügyi ügyintéző

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu