Víz- és csatornamű kezelő - 2024 képzés

Víz- és csatornamű kezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Környezetvédelem és vízügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 10323028
 • Szakképesítés megnevezése: Víz- és csatornamű kezelő
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Víz- és csatornamű kezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Víz- és csatornamű kezelő képzés munkaterülete:

  A Víz- és csatornamű kezelő egy település közműhálózatának és az ehhez tartozó telepnek a zavartalan működését biztosítja. Munkája során a vonatkozó üzemeltetési utasítás alapján folyamatos ellenőrzés alatt tartja az adott technológiához tartozó gépeket, berendezéseket, ismeri és alkalmazza a kezelési és karbantartási utasításban leírtakat, felismeri az esetleges meghibásodások kiváltó okait, alapvető javításokat el tud végezni, alkatrészt cserél, pótol, szerkezetet tisztít, olajoz.
  Napi szinten víz- és szennyvízminőségi vizsgálatokat folytat, valamint ellenőrző leolvasásokat végez. A mérési és leolvasási eredményeket rögzíti, és következtetéseket von le, amely alapján, ha kell, megteszi a szükséges intézkedéseket, módosítja a berendezések bemeneti paramétereit. Értelmezi az irányítástechnikai jeleket, jelzéseket, a távadás, távvezérlés módjait. Használja víziközművek technológiai folyamatirányító szoftvereit.
  Feladata a település víz- és csatornahálózatának a karbantartása, csőtörések, dugulások, szennyvíz átemelők hibaelhárítása. Ismeri a karbantartáshoz és a hibaelhárításhoz szükséges anyagokat, azok beépítési módjait, és szakszerűen használja a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat.
  Tudatos szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ.
  Betartja a munkavédelmi és a környezetvédelmi előírásokat.
  Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel, más szakmában dolgozó kollégákkal is.
  Továbbképzéseken vesz részt, szakmai tudását rendszeresen fejleszti.

 • Víz- és csatornamű kezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Víz- és csatornamű kezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Víz- és csatornamű kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A települések kommunális szolgáltatásainak szerves része a víz- és csatornaművek üzemeltetésével kapcsolatos napi feladatok elvégzése. A képzett víz- és csatornamű kezelő szakemberek szükségesek a víz- és csatornahálózaton szükséges javítási, karbantartási és szerelési munkák önálló elvégzéséhez, a meghibásodások felismeréséhez, kiváltó okaik behatárolására és azok elhárítására. A víz- és csatornamű kezelők végzik a tisztító telepek üzemeltetési utasítás alapján történő napi üzemeltetési feladatokat, vízminőség vizsgálatokat végeznek, valamint a technológiához kapcsolódó gépeket és berendezéseket működtetik. Szakértelmük szükséges a tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. A munkáltatók (vízművek, csatornaművek, fürdők) részéről folyamatos igény mutatkozik a berendezések kezelését végző, speciális szakmai ismeretekkel és készségekkel rendelkező munkavállalók foglalkoztatására.

 • Víz- és csatornamű kezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Víz- és csatornamű kezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Víz- és csatornamű kezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Víz- és csatornamű kezelés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység végrehajtása során több vizsgaállomás is kialakítható.

  A vizsgafeladatok, üzemeltetési és mérési feladatokból áll.

  Üzemeltetési feladatok:

  • csővezetékek, csatornák szerelési munka a tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával,
  • vízmű /csatornamű üzemeltetés során alkalmazott gép vagy szerelvény (szivattyú, tolózár, visszacsapó szelep) ellenőrzése, szétszerelése, hiba-felvételezése, javítása, összeszerelése,
  • üzemi körülmények között, gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás) elvégzése,
  • üzemeltetési feladathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység elvégzése, dokumentálás (munkanapló, üzemnapló, gépkönyv vezetése).

  Mérési feladatok:

  Hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. A mérésekhez kapcsolódó dokumentációs feladatok elvégzése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • feladatutasítás betartása,
  • pontosság, precizitás,
  • szükséges munkabiztonsági szabályok betartása,
  • feladat dokumentálása,
  • szakmai kommunikáció.

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet 290.§-ban meghatározottak szerint történik.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu