Fürdőüzemi gépész - 2024 képzés

Fürdőüzemi gépész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Környezetvédelem és vízügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 10883007
 • Szakképesítés megnevezése: Fürdőüzemi gépész
 • KEOR kód: 1088 Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fürdőüzemi gépész - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Fürdőüzemi gépész képzés munkaterülete:

  Közfürdők medencéihez tartozó gépészeti és vízforgató berendezések kezelése. Gondoskodik a fürdőkre, wellness létesítményekre vonatkozó jogszabályban előírt vízminőség biztosításáról, vegyszeres kezeléséről. Felügyeli, ellenőrzi a gépészetet az adott technológia előírásainak megfelelően. Ellátja a folyamatos és biztonságos üzemeltetéshez a napi karbantartási feladatokat. Hiba észlelése esetén önállóan képes döntést hozni a javítási feladatok elvégzéséről. Ennek keretében felismeri, hogy rendelkezik-e a javításhoz szükséges kompetenciával vagy szakszervíz igénybevétele szükséges. A végzettséggel a következő munkakörök tölthetőek be: fürdőüzemi gépész, vízforgató gépész

 • Fürdőüzemi gépész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Fürdőüzemi gépész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Fürdőüzemi gépész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A medencék megfelelő vízminőségének biztosításához szakértelemre, a gépészeti rendszerek napi szintű szakszerű üzemeltetésére és karbantartására van szükség. A fürdőgépészek munkája nélkülözhetetlen ehhez. A szakképesítéssel rendelkező munkavállalók hozzájárulnak a fürdők és uszodák biztonságos és higiénikus, egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez.

 • Fürdőüzemi gépész képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fürdőüzemi gépész képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fürdőüzemi gépész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A fürdőgépészet üzemeltetésének elmélete

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga során 45 db tesztkérdést kell megoldani az alábbi témakörökből: Fürdőüzemi gépek üzemeltetése, különböző technológiák folyamatirányítási rendszerei és biztonságtechnikai eljárásai, vegyszerismeret, vízmintavételi eljárások és vízminőségi vizsgálatok elmélete, általános környezetvédelem, balesetmegelőzés, balesetelhárítás és munkavédelem

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése részletesen kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A projektfeladaton való részvétel feltétele sikeresen teljesített írásbeli vizsga.

  A vizsgatevékenység megnevezése: A fürdőgépészet üzemeltetésének gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga során a vizsgázók különböző helyzetgyakorlatot oldanak meg. A vizsgázó tételsorból húzva kapja meg a megoldandó feladatot. A vizsgázónak egy gépészeti helyiségben a húzott tételnek megfelelően vagy egy komplex hibaelhárító feladatot kell bemutatnia a hiba észlelésétől a megoldásig vagy egy meghatározott mintavételezést kell elvégeznie. A hibaelhárító feladat során a feladat magában foglalja a cselekvési terv felállítását beleértve a kommunikációt, a szükséges folyamatirányítási program használatát, műszer és eszközhasználatot.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc (5 perc felkészülési idő, 25 perc válaszadási idő)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • a feladatmegoldás lépéseinek sorrendje – 7 pont
  • a feladatmegoldás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok használatának szakszerűsége – 10 pont
  • előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás – 10 pont
  • szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem) – 7 pont
  • szükséges dokumentáció vezetésének ténye és minősége – 6 pont
  • a feladatmegoldás során kommunikáció minősége a feladatban résztvevő személyekkel (a szituációs gyakorlat szereplőivel) – 5 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu