Vízügyi gépész - 2024 képzés

Vízügyi gépész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Környezetvédelem és vízügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 10323025
 • Szakképesítés megnevezése: Vízügyi gépész
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízügyi gépész - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vízügyi gépész képzés munkaterülete:

  A vízügyi gépész a vízgazdálkodás területén alkalmazott hordozható és telepített szivattyúk, szivattyútelepek, továbbá duzzasztóművek és vízkormányzó műtárgyak üzemeltetési feladatait, valamint a karbantartással kapcsolatos tevékenységeket látja el. Káreseménnyel érintett területeken mentesítési feladatokat végez. A gépész hordozható szivattyúkat szakszerűen telepíti, üzembe helyezi, üzemelteti. Munkakörében gondoskodik a szivattyúk/szivattyútelepek, duzzasztóművek, vízkormányzó műtárgyak üzemképességének fenntartásáról a védekezési és azon kívüli időben, elvégzi a szivattyúk, duzzasztóművek, vízkormányzó műtárgyak szakszerű indítását, üzemzavar esetén az azonnali beavatkozást, valamint az előírt karbantartási feladatokat. Az üzemeltetési dokumentációkat folyamatosan, a műszaki üzemeltetési előírások szerint vezeti. A tevékenysége során a munkavédelmi eszközöket szakszerűen használja, a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat betartja.

 • Vízügyi gépész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vízügyi gépész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Vízügyi gépész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elmúlt években jelentős igény merült fel a vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok, közfoglalkoztatók és egyéb gazdasági társaságok részről olyan szakemberek alkalmazására, akik szivattyú üzemeltetőként az árvíz- és belvíz-védekezések során, valamint öntözési igények kielégítéséhez szakmai felügyelet mellett képesek a szivattyúzási feladatokat elvégezni. Ugyancsak növekvő igény van a duzzasztóművek és a vízkormányzó műtárgyak kezelésére is. Különösen az utóbbi időben vált fontossá a rendkívül változékony időjárás okozta váratlan helyzetek kezelésére.
  A képzésbe bevonhatók a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező szakképzetlen felnőttek is, így lehetővé válik munkaerő-piaci helyzetük javulása. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet alapján a kisgépekkel történő munkavégzés előfeltétele a szakmai és munkavédelmi képzés teljesítése. Az üzemeltető felelőssége, hogy a gép kezelője oktatás keretében elsajátítsa a szükséges elméleti, gyakorlati és munkavédelmi ismereteket. A program során kiemelt cél a szivattyúzáshoz alkalmazott gépek, berendezések és eszközök használatának megismertetése, továbbá a duzzasztóművek és vízkormányzó műtárgyak kezelésének elsajátítása.

 • Vízügyi gépész képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vízügyi gépész képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vízügyi gépész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízügyi gépész elméleti alapismeretek, dokumentálás

  A vizsgatevékenység leírása:

  Az írásbeli feladatlap a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre vonatkozóan tartalmaz feladatokat:

  a/ a gépüzemnapló kitöltésével kapcsolatos ismeretek,
  b/. általános szakmai ismeretek.

  Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba-rendezési feladatokat. Egy feladat tartalmazhat több kérdést is.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A feladatlap megoldásával elérhető maximális pontszám: 100 pont

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Gépüzemnapló kitöltésével kapcsolatos elvárások:

  • alaki formai követelmények betartása,
  • a szivattyú működési adatainak pontos felvitele,
  • a gépüzemórák, a norma és a fajlagos fogyasztás alapján a teljes fogyasztás meghatározása, az esetleges eltérés okainak leírása - a göngyölített gépüzemóra pontos meghatározása,
  • az állásidők pontos meghatározása és okainak leírása,
  • az üzem közbeni karbantartások leírása.

  Általános szakmai ismeretek - teszt

  • általános elektromossági ismeretek,
  • általános motorismeret,
  • duzzasztóművek,
  • öntözési vízkivétel,
  • általános szivattyú ismeret.

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet 290.§-ban meghatározottak szerint történik.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízügyi gépész gyakorlati ismeretek

  Szivattyúk, szivattyútelepek, duzzasztóművek üzemeltetése

  A vizsgatevékenység leírása:

  A vizsgatevékenység végrehajtása során több munkaállomás is kialakítható.

  A vizsga helyszínén rendelkezésre álló gépek, géptelepek, vízkormányzó egységek segítségével elvégezhető összetett, projekt jellegű gyakorlati feladatok megvalósítása a kapcsolódó munkatervezési és szervezési, környezet- és munkavédelmi szempontok szóbeli ismertetésével.

  Árvízi, belvízi, mezőgazdasági öntözési feladathoz mobil szivattyú alkalmazása, szükségletek meghatározása, a szivattyú megfelelő telepítése, beüzemelése, üzemeltetése, üzem közbeni karbantartása. A feladat megtervezési szempontjainak, az üzemelési paraméterek, környezetvédelmi-munkavédelmi szempontok ismertetése.

  A telepített szivattyú/szivattyútelep protokoll szerinti ellenőrzése, a segédberendezések kiválasztása és szerelése, előkészítés indításra, beüzemelés, munkavégzés, a segítő személyzet irányítása. A feladat megtervezési szempontjainak, az üzemelési paraméterek, környezetvédelmi-munkavédelmi szempontok ismertetése.

  A duzzasztóművek és vízkormányzó rendszerek szemrevételezéssel történő ellenőrzése: mechanikus rendszerek, hajtásrendszerek és vezérlések. Előkészítés indításra, beüzemelés, üzemeltetés, üzem közbeni és időszakos karbantartása. A feladat üzemelési paramétereinek, környezetvédelmi-munkavédelmi szempontjainak ismertetése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A projektfeladat teljesítésével elérhető maximális pontszám: 100 pont

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • a feladatutasítás betartása,
  • megfelelő kivitelezési sorrend,
  • a szükséges és megfelelő gépek, eszközök alkalmazása,
  • protokoll szerinti üzemeltetés, karbantartás,
  • a szükséges környezet- és munkavédelmi szabályok betartása,
  • együttműködés és kommunikáció.

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet 290.§-ban meghatározottak szerint történik.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu