Halász, haltenyésztő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Halász, haltenyésztő
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 624 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Halgazdálkodás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: halgazdálkodásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Halász, haltenyésztő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
6230
Halászati foglalkozású

A halász, haltenyésztő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A halász haltenyésztő képes a tógazdaságok és természetes vizek halászattal összefüggő munka- és technológiai folyamatok önálló ellátására, valamint horgásztavak kezelésére. Az alapvető biológiai törvények ismeretében beavatkozik és irányítja a halhústermelés folyamatát. Munkavégzését gépek és berendezések szakszerű és balesetmentes üzemeltetésével, valamint fizikai munkával végzi. A gépek és berendezések egyszerű napi karbantartási feladatait elvégzi, a működést zavaró hibákat felismeri. Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • előkészíteni és karbantartani halastavat,
 • kezelni a tenyészállományt,
 • szaporítást végezni, előnevelni az ivadékot,
 • takarmányozást végezni,
 • hozamfokozást végezni,
 • halastavakat és a természetes vizeket halászni,
 • halat szállítani és tárolni,
 • halászati eszközöket, berendezéseket, gépeket kezelni,
 • alkalmazni és betartani a hatályos és egyéb jogszabályi előírásokat,
 • halastavakat és a természetes vizeket népesíteni,
 • horgásztavat kezelni, üzemeltetni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 624 01
részszakképesítés
31 624 02
részszakképesítés
34 621 03
szakképesítés
34 814 01
szakképesítés
34 621 01
szakképesítés
34 621 02
szakképesítés
54 621 02
szakképesítés

A képzés feltételei

A halász, haltenyésztő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 34 624 01 azonosító számú, Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11015-12 Horgásztó üzemeltetése
 • 11014-12 Elektromos halászgép kezelése
 • 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
 • 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
 • 11011-12 Természetesvízi halászat
 • 11010-12 Édesvízi haltenyésztés
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

A halász, haltenyésztő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Vizsgaremek bemutatása. A vizsgaremek a képző által meghatározott természetesvízi halászszerszám, eszköz makettje.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu