Állattenyésztő és állategészségügyi technikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 621 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emelszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Állattenyésztő és állategészségügyi technikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
6122
Baromfitartó és -tenyésztő

A Állattenyésztő és állategészségügyi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az állattenyésztő és állategészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. A piac igényeinek megfelelő minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi előírások betartásával készült állati eredetű termékeket állít elő, menedzseli a termelést.


A mezőgazdasági telepeken és családi gazdaságokban gazdasági állatok elhelyezésével, felnevelésével, hízlalásával, szaporításával foglalkozik. Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, illetve elvégezteti az állattenyésztési munkákat. Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit és az állattartó épületeket. Állategészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről, felismeri a beteg állatokat. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állatorvossal. Segédkezik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai, járványvédelmi, élelmiszerhigiéniai és egyes hatósági feladatok végrehajtásában, valamint állatjóléti, állathigiéniai, prevenciós feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani a vállalkozását,
 • pénzügyi tervezés, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását,
 • anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni,
 • beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni az állattenyésztésben használt gépeket,
 • működtetni az állategészségügyi intézményekben használt gépeket, készülékeket,
 • a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait elvégezni,
 • termék előállítással kapcsolatos feladatokat végezni,
 • az állatokat okszerűen, optimálisan takarmányozni,
 • állatjóléti és állathigiéniai feladatokat ellátni,
 • az állatorvos diagnosztikai, terápiás, prevenciós munkájában segédkezni, utasításait önállóan végrehajtani,
 • élelmiszer-higiéniai részfeladatokat elvégezni,
 • napi és időszakos ellenőrzéseket végezni,
 • az állattenyésztés és állategészségügy munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni,
 • az állattenyésztési és állategészségügyi munkák tervezését, szervezését elvégezni,
 • mezőgazdasági támogatásokat igényelni, munkáját megfelelően adminisztrálni, kommunikálni,
 • a termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítani.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 621 02
szakképesítés
34 621 01
szakképesítés
34 624 01
Halász, haltenyésztő
szakképesítés
34 621 03
szakképesítés
34 814 01
szakképesítés
34 621 02
szakképesítés

A képzés feltételei

A Állattenyésztő és állategészségügyi technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 54 621 01 azonosító számú, Állattenyésztő és állategészségügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
 • 10959-16 Állattenyésztés
 • 10958-12 Állategészségtan
 • 10957-16 Állattenyésztés és állategészségügy műszaki alapjai
 • 11495-16 Takarmányozástan és általános állattenyésztés
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

A Állattenyésztő és állategészségügyi technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu