Állattartó szakmunkás - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Állattartó szakmunkás
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 621 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Állattartó szakmunkás - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
6121
Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

A Állattartó szakmunkás szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • állatjóléti, állategészségügyi és higiéniai feladatokat ellátni,
 • elvégezni a takarítási, tisztítási és fertőtlenítési feladatokat,
 • takarmányozni, etetni és itatni az állatokat,
 • gondozni az állatokat,
 • elvégezni a szaporítási és utódgondozási feladatokat,
 • az állattartás gépeit működtetni, beállítani, karbantartani,
 • elvégezni az épületek, építmények karbantartását,
 • elvégezni a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat,
 • vezetni az állattartó telep nyilvántartásait, bizonylatait,
 • piaci ismeretei révén elvégezni a beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 621 02
szakképesítés
54 621 02
szakképesítés
34 624 01
Halász, haltenyésztő
szakképesítés
34 621 01
szakképesítés
34 814 01
szakképesítés
31 621 01
részszakképesítés

A képzés feltételei

A Állattartó szakmunkás képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 34 621 03 azonosító számú, Állattartó szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10997-16 Állattartás
 • 11003-12 Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok
 • 11004-16 Takarmányozás
 • 11005-12 Szaporítás és utódgondozás feladatai
 • 11597-16 Állattartás gépei
 • 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.

A Állattartó szakmunkás komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu