Rögzítéstechnikus - 2022 képzés

Rögzítéstechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 02115006
 • Szakképesítés megnevezése: Rögzítéstechnikus
 • KEOR kód: 0211
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rögzítéstechnikus - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Rögzítéstechnikus képzés munkaterülete:

  A rögzítéstechnikus feladata a forgatáson elkészített anyagok rögzítése, mentése, digitális kamerák és rögzítési formáinak használata. Elvégzi a digitális képinformációk tárolását, mentését, forgatásnál a digitális kamerák beállítását, kezeli a digitális képinformációk fájl formátumait. Feladata a forgatás előkészítése, forgatás video és digitális kamerákkal /HD-4K/, multi kamerás felvételi szituáció rögzítése, analóg és digitális hordozók használata forgatáson, fényforrások, világítási alapkonstrukciók, fénymérés alkalmazása. A rögzítéstechnikus összeszereli a mikrofont, beállítja különböző felvételi szituációkban. Elvégzi a különböző digitális eszközök és operációs rendszerek beállítását angol szaknyelven.

 • Rögzítéstechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Rögzítéstechnikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 350 óra
 • Maximális óraszám: 420 óra
 • Rögzítéstechnikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A mozgóképipar, Magyarország egyik legjelentősebb bevételét generálja, hatással van a turizmusra is. A nemzetközi produkciók és koprodukciók egyre növekvő száma, teszi szükségessé a rögzítéstechnikus képesítés megszerzését. A hazai és nemzetközi produkciók igénylik a fenti képesítéssel rendelkező szakemberek tevékenységét. Magyarországra egyre több nemzetközi mozgóképipari projekt jön, ami indokolja, hogy a jelen képesítést szerzett munkaerő hatékonyan legyen képes dolgozni ezekben a produkciókban, értse és alkalmazza, legalább egy idegen nyelven (angol) szakmai ismereteit. Jelenlegi tapasztalataink szerint, elsősorban vállalkozóként foglalkoztatja a produkció őket, ezért szükséges a szigorúan vett szakmai ismeretek mellett a képzésben résztvevőknek fontos megismerniük tevékenységük jogigazdasági környezetét is.

 • Rögzítéstechnikus képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Rögzítéstechnikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  Nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Rögzítéstechnika gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga 3 vizsgarészből áll. A vizsga megkezdésének feltétele a vizsga előtti 15. Naptári napig a vizsgaszervezőnél leadott következő anyagok: Záródolgozat.

  A vizsgarészek meghatározása:

  1. Záródolgozat:

  A záródolgozat a vizsgázó szakmai képességeit reprezentáló összetett munka, mely a képzés gyakorlati tartalmának elsajátításáról ad képet. A záródolgozat tartalmi és formai követelményei:

  • A forgatáson elkészített anyagok rögzítése, mentése
  • Digitális képinformációk tárolása, mentése

   

  A vizsgázó az általa választott forgatáson, három különböző jelenetet rögzít és ment az operatőr által megadott formátumban. A választott jelenetek képinformációit digitális formában tárolja és menti, továbbá az elmentett felvételeket archiválja. A záródolgozat minimum 1, maximum 2 oldal terjedelmű. A záródolgozat bemutatása A záródolgozat bemutatásának időtartama: 15 perc

  2. A vizsgabizottság előtti gyakorlati feladat

  • Digitális kamerák beállítása forgatáshoz
  • Digitális képinformációk fájl formátumai, kezelése
  • Forgatás előkészítése
  • Mikrofon összeszerelése, beállítása különböző felvételi szituációkban

   

  A gyakorlati feladat megismerése és végrehajtásának ideje: 30 perc

  3. A záródolgozathoz és a gyakorlati feladathoz kapcsolódó szakmai beszélgetés

  Tartalma: A záródolgozat és a gyakorlati feladat bemutatását követően a vizsgázó a gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés keretében válaszol a hozzáintézett kérdésekre. A vizsgázó az elkészült eredeti anyagot (záródolgozat) a vizsgára is magával viszi.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 55 perc

  • A záródolgozat bemutatása: 15 perc
  • a gyakorlati feladat megoldására: 30 perc
  • szakmai beszélgetésre: 10 perc

   

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A záródolgozat értékelése

  A záródolgozat értékelése a projektfeladaton belül: 30%

  Az értékelés szempontjai

  • A választott technika összetettsége, munkaigénye arányában a kivitelezés technológiai színvonala 70%
  • A választott technikának megfelelő formanyelvi, megoldások, 30%

   

  A vizsgabizottság előtti gyakorlati feladat értékelése

  A gyakorlat értékelése a projektfeladaton belül: 40%

  Az értékelés szempontjai:

  • szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem);
  • feladatutasítás, munkafolyamat leírásának, megértése;
  • kivitelezés/megvalósítás lépéseinek sorrendje;
  • megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakmai protokoll, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség);
  • kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott eszközök, szoftverek használata;
  • szükséges dokumentáció vezetése;
  • előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás;

   

  A szakmai beszélgetés értékelése A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés értékelése a projektfeladaton belül: 30%

  A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés értékelésének szempontjai

  • a záródolgozathoz és a gyakorlati feladathoz kapcsolódó elméleti tudás mélysége 60%
  • szakmai szókincs, megfelelő szóbeli kifejezőkészség 40%

   

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  A képesítő vizsga értékelése:

  • 0-50% elégtelen (1)
  • 51-60% elégséges (2)
  • 61-70% közepes (3)
  • 71-80% jó (4)
  • 81-100% jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu