Rögzítéstechnikus - 2024 képzés

Rögzítéstechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Nem értelmezhető (ágazaton kívüli)
 • Szakképesítés azonosító száma: 02115006
 • Szakképesítés megnevezése: Rögzítéstechnikus
 • KEOR kód: 0211 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rögzítéstechnikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Rögzítéstechnikus képzés munkaterülete:

  A rögzítéstechnikus feladata a forgatáson elkészített anyagok rögzítése, mentése, digitális kamerák és rögzítési formáinak használata. Elvégzi a digitális képinformációk tárolását, mentését, forgatásnál a digitális kamerák beállítását, kezeli a digitális képinformációk fájl formátumait. Feladata a forgatás előkészítése, forgatás video és digitális kamerákkal /HD-4K/, multi kamerás felvételi szituáció rögzítése, analóg és digitális hordozók használata forgatáson, fényforrások, világítási alapkonstrukciók, fénymérés alkalmazása. A rögzítéstechnikus összeszereli a mikrofont, beállítja különböző felvételi szituációkban. Elvégzi a különböző digitális eszközök és operációs rendszerek beállítását angol szaknyelven.

 • Rögzítéstechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Rögzítéstechnikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 350 óra
 • Maximális óraszám: 420 óra
 • Rögzítéstechnikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A mozgóképipar, Magyarország egyik legjelentősebb bevételét generálja, hatással van a turizmusra is. A nemzetközi produkciók és koprodukciók egyre növekvő száma, teszi szükségessé a rögzítéstechnikus képesítés megszerzését. A hazai és nemzetközi produkciók igénylik a fenti képesítéssel rendelkező szakemberek tevékenységét. Magyarországra egyre több nemzetközi mozgóképipari projekt jön, ami indokolja, hogy a jelen képesítést szerzett munkaerő hatékonyan legyen képes dolgozni ezekben a produkciókban, értse és alkalmazza, legalább egy idegen nyelven (angol) szakmai ismereteit. Jelenlegi tapasztalataink szerint, elsősorban vállalkozóként foglalkoztatja a produkció őket, ezért szükséges a szigorúan vett szakmai ismeretek mellett a képzésben résztvevőknek fontos megismerniük tevékenységük jogigazdasági környezetét is.

 • Rögzítéstechnikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Rögzítéstechnikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Rögzítéstechnikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  Nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Rögzítéstechnika gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga 3 vizsgarészből áll. A vizsga megkezdésének feltétele a vizsga előtti 15. Naptári napig a vizsgaszervezőnél leadott következő anyagok: Záródolgozat.

  A vizsgarészek meghatározása:

  1. Záródolgozat:

  A záródolgozat a vizsgázó szakmai képességeit reprezentáló összetett munka, mely a képzés gyakorlati tartalmának elsajátításáról ad képet. A záródolgozat tartalmi és formai követelményei:

  • A forgatáson elkészített anyagok rögzítése, mentése
  • Digitális képinformációk tárolása, mentése

  A vizsgázó az általa választott forgatáson, három különböző jelenetet rögzít és ment az operatőr által megadott formátumban. A választott jelenetek képinformációit digitális formában tárolja és menti, továbbá az elmentett felvételeket archiválja. A záródolgozat minimum 1, maximum 2 oldal terjedelmű. A záródolgozat bemutatása A záródolgozat bemutatásának időtartama: 15 perc

  2. A vizsgabizottság előtti gyakorlati feladat

  • Digitális kamerák beállítása forgatáshoz
  • Digitális képinformációk fájl formátumai, kezelése
  • Forgatás előkészítése
  • Mikrofon összeszerelése, beállítása különböző felvételi szituációkban

  A gyakorlati feladat megismerése és végrehajtásának ideje: 30 perc

  3. A záródolgozathoz és a gyakorlati feladathoz kapcsolódó szakmai beszélgetés

  Tartalma: A záródolgozat és a gyakorlati feladat bemutatását követően a vizsgázó a gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés keretében válaszol a hozzáintézett kérdésekre. A vizsgázó az elkészült eredeti anyagot (záródolgozat) a vizsgára is magával viszi.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 55 perc

  • A záródolgozat bemutatása: 15 perc
  • a gyakorlati feladat megoldására: 30 perc
  • szakmai beszélgetésre: 10 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu