Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő - 2022 képzés

Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 00316001
 • Szakképesítés megnevezése: Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő
 • KEOR kód: 0031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 6
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 6
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés munkaterülete:

  Az érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő felnőttoktatást végez, egyéni és csoportos foglalkozásokon keresztül fejleszti az egyének érzelmi intelligencia kompetenciáit: az önismeretét, önmotivációját, empátiáját, kommunikációs- konfliktuskezelés- és az együttműködés képességeit, az érzelmek (főleg az indulatok) kezelését, ezáltal a személyes hatékonyság, a társas kapcsolatok és a munkahatékonyság fejlesztését, a munkahelyi és magánéleti distressz csökkentését szolgálja. Saját önismeretének fejlesztése és mély pszichológiai ismeretek bázisán meghatározza a hozzá forduló egyének és közösségek érzelmi intelligenciájának (önismeret, önbizalom, önmotiváció, empátia, érzelmek felismerése és kezelése, együttműködés, kommunikáció, konfliktuskezelés képességeinek) minőségét, feltárja a konfliktusok, a természetes krízishelyzetek, a magas distressz lélektani okait. Majd megtervezi az egészséges személyiség és a közösségek fejlesztésének céljait, feladatait, tartalmát, megválasztja módszereit, eszközeit. Az általa vezetett egyéni és csoportos foglalkozásokon épít kliensei előzetes tapasztalataira, erősségeire, cselekvő részvételére, kreativitására, a közös élményalapú munkát szakszerűen irányítja, folyamatosan elemzi, értékeli, és asszertívan visszatükrözi a fejlesztő folyamatot. Támogató tanulási környezetet biztosít, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatot alakít ki a hozzá fordulókkal, emberi, közösségi értékeket közvetít, élményalapú integratív gyakorlatorientált módszerekkel fejleszti a rábízott egyéneket és közösségeket, miközben szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikál. Mindezzel hozzájárul a konfliktusok (magánéletben válások, a fokozódó munkahelyi stressz, kiégés stb.) megelőzéséhez, az asszertív megoldások tanításával a mentális egészség megőrzéséhez, az emberi kapcsolatok erősítéséhez, és az egyének és közösségek (családok, szervezetek, intézmények) hatékonyabb működéséhez. Amennyiben saját vállalkozása keretében egyénekkel dolgozik, feladata, hogy megszervezze és lebonyolítsa az egyéni és csoportos érzelmi intelligencia fejlesztő tanfolyamokat, személyiségfejlesztő foglalkozásokat. Amennyiben az őt alkalmazó vállalatnál tart érzelmi intelligencia fejlesztő foglalkozásokat, feladata, az állapotfelmérő és követő vizsgálatokon, a foglalkozások megszervezésén, vezetésén kívül, hogy jelen legyen a vezetés, a termelés, a dolgozók mindennapjaiban. Tevékenysége során megismeri a működési folyamatok mellett a munkatársakat is, ezáltal olyan ismeretekkel rendelkezik, amelyek még hatékonyabbá teszik a munkahelyeken személyiségfejlesztő munkáját.

 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés időtartama:

  pályaalkalmassági vizsgálat. A pályaalkalmassági vizsgálat személyes beszélgetés, amely a következő képességeket méri: motiváltság, önismeret, empátia, elfogadás, kapcsolatteremtés és kommunikáció.

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 940 óra
 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Hazánkban a személyiségfejlesztők saját egyéni vállalkozásukban, vagy gazdasági társaság tagjaként, alkalmazottjaként, vagy multinacionális termelő és szolgáltató vállatoknál, intézményekben dolgoznak felnőttoktatóként, trénerként, érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő szakemberként, az egyén, a család, és a közösség lelki egészségének fejlesztésén, fenntartásán, és ezzel az ország emberi erőforrásainak és versenyképességének fejlesztésén. Munkájuk során egyéni és csoportos foglalkozásokon keresztül fejlesztik a hozzájuk forduló egyének érzelmi intelligencia kompetenciáit: az önismeretét, önmotivációját, empátiáját, kommunikációs- konfliktuskezelés- és az együttműködés képességeit, az érzelmek (főleg az indulatok) kezelését, ezáltal a lakosság személyes hatékonyságát növelik, a társas kapcsolatok minőségét javítják, a családi-, munkahelyi konfliktusok, a distressz, az agresszió csökkenését szolgálják. Miközben nem kezelnek egészségügyi problémákat, mentális betegségeket, ám felnőttoktatási tevékenységük során az érzelmi intelligencia kompetenciák fejlesztésével, a megküzdési potenciálok, asszertív megoldások tanításával, a szociális képességek, a közösségi (magánéleti és munkahelyi) együttműködés fejlesztésével hozzájárulnak a lakosság lelki egészségének javításához, a jobb közérzet biztosításához, a hatékonyabb kríziskezeléshez, stresszkezeléshez, a válások csökkenéséhez stb. Munkájuk nemzetgazdasági szempontból értékes, összhangban a Nemzeti Lelki Egészség Stratégia tervezet célkitűzésével: “Az egyén, a család, és a közösség lelki egészségének fejlesztése, fenntartása, és a mentális zavarok megelőzése, és ezzel az ország emberi erőforrásainak és versenyképességének fejlesztése; a környezeti fenntarthatóságot prioritásnak tekintve."

 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu